Concurs public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), pentru un mandat cu durata de 5 ani (2024-2029)

În temeiul dispozițiilor art. 131, alin. (6) din Legea învățământului superior, nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 11 din O.M.E. nr. 3020/2024, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, pentru un mandat cu durata de 5 ani (2024-2029), concurs care se va desfășura în perioada 25 – 26 iulie 2024, la sediul Universității, Calea Mărășești nr. 157, Bacău, conform Metodologiei de desfășurare a concursului, aprobată de Senatul Universitar și a calendarului pentru concurs, anexă la metodologie.

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Candidaturile se depun în perioada 22 mai 2024 – 22 iulie 2024, la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău – Registratură, Calea Mărășești, nr. 157, Corp D, etaj 1, camera 104, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 08:30 – 15:30.

Metodologia cuprinzând condițiile de concurs este publicată pe site-ul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, la adresa https://www.ub.ro/files/reg/R1303.pdf

Informații suplimentare se pot obține la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, sau la tel. 0234/534712, e-mail: rector@ub.ro.