Comunicat de presă - Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău continuă activitățile didactice față în față

În ședința comună din data de 17 noiembrie 2022, Senatul și Consiliul de administrație al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în urma consultării cu reprezentanții studenților,au hotărât continuarea tuturor activităților didactice față în față pentru cele 5 facultăți și pentru toate ciclurilede studii. Evaluarea studenților,respectiv, desfășurarea colocviilor, verificărilor și examenelor, se va realiza față în față, în conformitate cu prevederile legale, normeleARACIS și regulamentele proprii.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău dispune de fondurile necesare pentruacoperirea utilităților și desfășurarea în condiții optime a tuturor activităților.