CAZAREA STUDENȚILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

  1. Începând cu data de 27 iunie 2022, conform Regulamentului de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02, Art.26. : “Serviciul Social primeşte de la studenţi cererile pentru cazare pentru anul universitar 2022-2023”. In format fizic sau mail cazare2022-2023@ub.ro .
  2. Pentru anul I ( licenţă, master, doctorat) se completează cerere de cazare, în momentul confirmării ocupării locului pe care a fost admis ( la facultate). În cazul în care studentul nu completează cerere de cazare se consideră, din oficiu, că nu are nevoie de cazare.
  3. Cererile se pot trimite pe adresa de e-mail cazare2022-2023@ub.ro. sau se pot depune fizic, la administratorul de camin. Descărcați cererea de cazare aici(.docx);
  4. Conform Regulamentului de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02, Art.27. studenţii care solicită cazare pe criterii sociale (art. 12: a) studenţii orfani de ambii părinţi; b) studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial) vor depune, la Serviciul Social, în aceeaşi perioadă, dosare cu documentele justificative (copii după certificatele de deces, adeverinţe de la centrele de plasament).
  5. Regulamentul de cazare R-12.02.02-02 (.pdf);
  6. Cuantumul tarifelor de cazare în cămine, pentru anul universitar 2022-2023.