Cazarea studenților IFR / CONVERSIE PROFESIONALĂ

Cazarea studenților IFR / CONVERSIE PROFESIONALĂ

În anul universitar 2023-2024

Cererea de solicitare. se trimite pe adresa: cazare2023-2024@ub.ro , cu maxim două, trei zile înainte de data cazării.

Descarcă model de "Cerere de Cazare IFR / CONVERSIE PROFESIONALĂ".

Cazarea  studenților IFR / CONVERSIE PROFESIONALĂ sau a altor categorii de studenți, se va face în  unul din căminele universitătii în functie de disponibilitate. 

După ce studentul primește confirmarea pe email, privind posibilitatea cazării cu menționarea căminului, se achită taxa de cazare pentru perioada solicitată, prin cont bancar.

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU

CONT IN TREZORERIE           RO44TREZ06120F331400XXXX

CIF/CUI 4278094

SE VOR SPECIFICA :    NUMELE/PRENUMELE,    TAXA DE CAZARE

Plata se face anticipat in contul anexat si dovada plății se trimite pe email cazare2023-2024@ub.ro, cu specificația la subiect: plată Cazare student….pt perioada……

Se ataseaza o copie la cartea de identitate.

Intrarea in cămin se face la agentul de pază, program 24 din 24., cu cartea de identitate si dovada plății. In camera aveti tot cazarmamentul.