ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA ÎN CADRUL PROIECTULUI CNFIS-FDI-2022-0208

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0208 cu titlul: “Dezvoltarea capacității de cercetare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău prin consolidarea infrastructurii, colaborare și abordarea unor tematici multidisciplinare (acronim: UBc-ConCoRD)”, a următoarelor posturi vacante:

  • două posturi Tester aplicație „Baza de date a cercetării UBc” (studenți ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău);

Detalii privind procesul de selectie

Rezultatul verificării dosarelor candidaţilor înscrişi

Proces-verbal cu rezultatele obținute la procesul de selecție

Raport final al selecției organizate în perioada 13.10.2022-14.10.2022 pentru ocuparea posturilor vacante