ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SEM. I 2022-2023

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de șef de lucrări, asistent universitar, publicate de către Ministerul Educaţiei, în Monitorul Oficial al României nr. 1251 din 24 noiembrie 2022, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI

Nr. CrtFacultateaDepartamentulPoziția în statul de funcțiuni  Funcția didacticăNumele și prenumele candidatuluiDosar concurs
1Facultatea de InginerieDepartamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică22Asistent universitarCiprian OLARUCV Lista de lucrări Fișă standarde minimale
2Facultatea de InginerieDepartamentul Energetică și Știința Calculatoarelor11Șef de lucrăriNiciun candidat înscris-
3Facultatea de InginerieDepartamentul Energetică și Știința Calculatoarelor19Asistent universitarNiciun candidat înscris-
4Facultatea de InginerieDepartamentul Inginerie și Management, Mecatronică13Asistent universitarIoana PLEȘCĂUCV Lista de lucrări Fișă standarde minimale  

Lista candidaţilor înscrişi la concurs .pdf

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic (.pdf)

Calendarul probelor de concurs (.pdf

Rezultate concurs posturi didactice (Afișat astăzi, 30.01. 2023, ora 09:00) (.pdf)

Rezultatele finale ale concursurilor (Afișat astăzi, 06.02.2023, ora 09:00) (.pdf)  

  LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 1251 din 24 noiembrie 2022, Partea a III-a

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică

 • Asistent universitar, poziția 22, disciplinele: Mașini și instalații pentru industrii de proces 2, Mașini și instalații pentru industrii de proces 3, Procesarea produselor agricole, Tehnologii și echipamente de procesare primară, Operații unitare și aparate în industrii de proces 2, Proiectarea echipamentelor de proces 1, Proiectarea echipamentelor de proces 2, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2. Tematica postului

Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor

 • Șef de lucrări, poziția 11, disciplinele: Structura și organizarea calculatoarelor, Proiectarea cu microprocesoare / Microprocesoare/ Sisteme numerice de conducere, Arhitectura sistemelor de calcul /Arhitectura calculatoarelor numerice, Sisteme tolerante la defecte. Tematica postului
 • Asistent universitar, poziția 19, disciplinele: Programare web, Sisteme de operare, Proiectarea cu microprocesoare, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2, Modelare și simulare, Modelarea și simularea proceselor de producție, Arhitectura sistemelor de calcul. Tematica postului

Departamentul Inginerie și Management, Mecatronică

 • Asistent universitar, poziția 13, disciplinele: Managementul resurselor umane, Managementul IMM-urilor, Conducerea întreprinderii, Antreprenoriat /Logistică industrială /Management, Management de proiect /Management /Managementul proiectelor/ Managementul proiectelor industriale/ Management și Marketing /Managementul proiectelor în alimentație publică și agroturism, Economie generală /Bazele economiei. Tematica postului

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 24.11.2022-10.01.2023
 • Rezoluţie comisie verificare informaţii din fişa de standarde minimale: 11.01.2023
 • Aviz juridic: 12.01.2023
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 25.01-27.01.2023
 • Afişarea rezultatelor: 30.01.2023 (ora 9)
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 30.01.2023-01.02.2023
 • Rezolvarea contestaţiilor: 02.02-03.02.2023
 • Afişarea rezultatelor finale: 06.02.2023
 • Validarea de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar: 07.02.2023

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00.

Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Serviciul Resurse umane și salarizare (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 119) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).

Documente ataşate