ANUNȚ privind demararea procesului de selecție a membrilor Comisiei de etică universitară pentru mandatul 2024-2028

În conformitate cu dispozițiile articolului 162 din Legea învățământului superior, nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al UBc anunță public demararea procesului de selecție a membrilor comisiei de etică universitară pentru mandatul 2024-2028. Comisia de etică va fi formată din 7 membri, dintre care 5 cadre didactice/de cercetare și 2 studenți (aleși de către studenții senatori ai UBc).

Membrii comisiei de etică pot fi cadre didactice și de cercetare, cu prestigiu profesional, care nu au încălcat normele de etică și deontologie universitară. În conformitate cu dispozițiile articolului 162 alineatul (4) din Legea învățământului superior, nr. 199/2023, din comisiile de etică universitară nu pot face parte persoane care dețin funcția de rector, președinte al senatului, prorector, decan, prodecan, director general administrativ, director general adjunct administrativ, director de departament, director de filială, director de extensie, precum și director de unitate de cercetare-dezvoltare, de proiectare sau de microproducție în instituția de învățământ superior.

Procesul de selecție se va desfășura ținând cont de următoarele criterii:

-       distribuția echilibrată între facultăți;

-       egalitatea de șanse și reprezentarea de gen în componența comisiei;

-       experiența profesională și vechimea în activitatea didactică și de cercetare;

-       activitatea de cercetare certificată prin lucrări / contracte de cercetare etc;

-       experiența anterioară în organisme de etică sau expertiză în probleme de etică universitară sau a cercetării.

Persoanele interesate să ocupe o poziție în această comisie vor depune până marți, 09 iulie 2024, în vederea selecției, o scrisoare de intenție însoțită de un CV.

Documentele se vor adresa Rectorului și se vor depune la Registratura Universității, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 9:00 -15:00.