ANUNȚ POSTURI VACANTE SCOASE LA CONCURS

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 29 martie 2022 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014:

  • Inginer - 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultății de Inginerie;
  • Secretar facultate – 1 post temporar vacant, pe perioadă determinată de doi ani, în cadrul Facultății de Științe.

- Informații detaliate (.pdf)

Tabel nominal cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi pentru ocuparea postului temporar vacant de secretar facultate în cadrul Facultății de Științe

-Tabel nominal cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer în cadrul Facultății de Inginerie

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului din data de 29.03.2022 pentru ocuparea postului de inginer în cadrul Facultății de Inginerie

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului organizat în data de 29.03.2022 pentru ocuparea postului de secretar facultate în cadrul Facultății de Științe

-Proces-verbal cu rezultatele obţinute la interviul pentru ocuparea postului de inginer în cadrul Facultății de Inginerie

Raport final concurs - post inginer

Raport final concurs - post secretar