ANUNȚ POST SCOS LA CONCURS Portar – 1 post în cadrul Serviciului Pază, ISCIR, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 11 octombrie 2022 concurs pentru ocuparea următorului post contractual temporar vacant, pe perioadă determinată de doi ani, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014 și O.U.G. nr. 111/2022:

  • Portar – 1 post în cadrul Serviciului Pază, ISCIR, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă.

Detalii suplimentare în document (.pdf)

Tabel cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 11.10.2022. (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la interviul din data de 14.10.2022

Raport final al concursului organizat în perioada 11.10.2022-14.10.2022