ANUNȚ POST SCOS LA CONCURS Consilier juridic

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 15 noiembrie 2022 concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, cu o perioadă de probă de 90 de zile, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014 și O.U.G. nr. 111/2022:

  • Consilier juridic – 1 post în cadrul Oficiului Juridic.

Detalii suplimentare în document (.pdf)

Tabel cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs (.pdf)

Raspunsuri teste grila- varianta nr. 1-concurs (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă (.pdf)

Raport final al concursului (.pdf)