ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST-Tehnician

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 30 iunie 2022 concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014:

  • Tehnician – 1 post în cadrul Facultății de Inginerie.

Detalii aici (.pdf)

Tabel cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba practică a concursului (.pdf)

Raport final al concursului organizat în data de 30.06.2022 (.pdf)