ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST SECRETAR FACULTATE CU STUDII SUPERIOARE, GRADUL III

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de opt ore pe zi, conform H.G. nr. 1336/2022:

  • Secretar facultate cu studii superioare, gradul III-1 post în cadrul Facultății de Inginerie.

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiţii (PDF)

Formular de înscriere la concurs (.doc)

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor candidatelor înscrise (PDF)

Rezultatul probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză (.pdf)

Rezultatul probei suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la interviu (.pdf)

Rezultatul final al concursului (.pdf)