ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST MUNCITOR NECALIFICAT CU STUDII GENERALE

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 27 iunie 2023 concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de opt ore pe zi, conform H.G. nr. 1336/2022:

 1. Muncitor necalificat cu studii generale I-1 post în cadrul Serviciului Social

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiţii (.pdf)    

Tabel cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 27.06.2023 (pdf)

Barem de corectare pentru concursul din data de 27.06.2023 (PDF

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului din data de 27.06.2023 (PDF)    

  Proces-verbal cu rezultatele obţinute la interviul din data de 30.06.2023 (PDF)  

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat (PDF