ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU STUDII SUPERIOARE

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 27 iunie 2023 concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de opt ore pe zi, conform H.G. nr. 1336/2022:

  1. Administrator patrimoniu cu studii superioare, gradul III-1 post în cadrul Editurii „Alma Mater” și Serviciului Multiplicare.

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiţii (.pdf)

Tabel cu rezultatul selecţiei dosarelor candidatei înscrise la concursul din data de 27.06.2023 ( PDF)  

Barem de corectare pentru concursul din data de 27.06.2023 (PDF

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului din data de 27.06.2023 (PDF)    

  Proces-verbal cu rezultatele obţinute la interviul din data de 30.06.2023 (PDF)  

Rezultatul final al concursului (PDF)