ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST Tehnician

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 07 septembrie 2022 concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014 și O.U.G. nr. 111/2022:Tehnician – 1 post în cadrul Facultății de Inginerie (.pdf)

Tabel cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 07.09.2022 pentru ocuparea postului vacant de tehnician în cadrul Facultății de Inginerie (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba practică a concursului (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la interviul din data de 09.09.2022 (.pdf)

Raport final al concursului (.pdf)