Alegerea Senatului la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru mandatul 2024-2029

În data de 5 februarie 2024, a avut loc alegerea membrilor Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a președintelui și a vicepreședintelui acestuia, pentru mandatul 2024-2029. Prezența la vot a fost de 91,39%, toți membrii propuși pentru noul Senat fiind votați. Pentru alegerea unui membru al Senatului a fost întrunit un minim de 95,65% și un maxim de 99,27% din totalul voturilor exprimate.

În urma constituirii Senatului, s-a continuat cu alegerea președintelui și vice-președintelui Senatului universitar de către noii membrii ai Senatului (24 cadre didactice și 9 studenți). Candidații propuși au întrunit 100% din voturile exprimate, respectiv: Prof. univ. dr. ing. D.h.c. Valentin NEDEFF a fost ales Președinte al Senatului, iar Prof. univ. dr. Elena NECHITA a fost aleasă Vice-președinte al Senatului.

În ambele scrutinuri votul a fost secret.

Senatul ales pentru mandatul 2024-2029 își propune să sprijine proiectele în curs de derulare ale Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și să creeze un cadru favorabil inițierii unor noi direcții de dezvoltare, care să consolideze rolul Universității la nivel național și internațional.