ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI TRANSNAȚIONAL GAME-ED

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se află în desfăsurare proiectul transnațional Erasmus+ GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult education, cu durata de implementare de 2 ani (martie 2021 – februarie 2023). În acest proiect, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este parteneră alături de Universitatea din Ljubljana (Slovenia) şi trei asociații cu o amplă activitate în domeniul educației adulților din Ungaria (NetCoGame GamefulLiving Research Center) şi Slovenia (Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto), una dintre acestea fiind şi coordonatorul consorțiului: Fontanus Center Ltd. (Ungaria)


În etapa actuală a proiectului, partenerii au finalizat cu succes primele trei materiale ştiințifice corespunzătoare primelor trei obiective ale acestuia, o colecție de metode pentru formarea şi dezvoltarea creativității, un ghid metodologic de bune practici în învățarea bazată pe joc pentru formarea şi dezvoltarea creativității la adulți  şi un ghid metodologic pentru selecția mecanicilor de joc potrivite pentru formarea şi dezvoltarea creativității la adulți. Cele trei materiale realizate au primit o evaluare foarte bună de la evaluatori externi şi sunt disponibile pe site-ul proiectului în limba engleză şi în limba națională a fiecărei țari participante. Un al patrulea obiectiv al proiectului materializat ca un joc de societate (board game) pentru formarea şi dezvoltarea creativității la adulți este în curs de testare şi finalizare. 

Pentru prima dată de la începutul proiectului în 2020, partenerii s-au întâlnit față în față la mijlocul lunii iulie a acestui an la Szeged, Ungaria şi apoi, în a doua jumătate a lunii septembrie, la Bled, Slovenia. În cadrul întâlnirilor s-a discutat despre cum evoluează proiectul, modul în care jocurile pot fi integrate în diferite metode de educație a adulților și tinerilor și s-a testat cea de-a doua versiune a unui joc de societate pentru formarea şi dezvoltarea creativității la adulți elaborat sub coordonarea Centrului Fontanus.

Proiectul actual continuă tradiția Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, înscriindu-se pe axa parteneriatului internațional pentru creativitate, obiectivul principal al acestuia fiind de a îmbunătăți calitatea metodelor de predare și învățare utilizate pentru a construi și dezvolta abilități creative la cursanții adulți, creativitatea constituindu-se ca una dintre abilitățile necesare integrării socio-profesionale.

 

 Game 1  Game 2