ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „MOBILITATEA ACADEMICĂ - SUPORT AL CREȘTERII VIZIBILITĂȚII INTERNAȚIONALE A IOSUD_UBC – MOB_INTERVIZ_ UBC”

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „MOBILITATEA ACADEMICĂ - SUPORT AL CREȘTERII VIZIBILITĂȚII INTERNAȚIONALE A IOSUD_UBC – MOB_INTERVIZ_ UBC”

PROIECT CNFIS-FDI_0132/2022

Obiectiv: În deplin acord cu planul Strategic de Dezvoltare al Universității „Vasile Alecsandri” Bacău și a cerințelor ARACIS, obiectivul major îl constituie amplificarea acțiunilor privind creșterea vizibilității internaționale a studiilor de master și doctorat, în scopul formării tinerilor și facilitării inserției pe piața muncii într-un context internațional foarte competitiv.

Activități:

A1./Os1-6. Întâlniri sau alte forme de interacțiune (on-line, teleconferințe etc.) - cu partenerii din străinătate (Franța, Spania, Italia, Portugalia, Moldova, Bulgaria, Polonia, Canada, Maroc, Algeria, Turcia), pe grupuri de lucru, pentru dezvoltarea subiectelor comune identificate, evaluarea rezultatelor și inițierea noilor direcții de colaborare la nivel de master și doctorat, care să permită utilizarea în comun a mijloacelor și echipamentelor de cercetare precum și valorizarea resursei umane (schimb de studenți și cadre didactice etc.)

1.1. Diversificarea activităților realizate (prelegeri/studii de caz, modelarea și optimizarea metodelor experimentale, conferințe invitate) în colaborare cu specialiști de la universitățile partenere și agenții economici din regiunea Nord-Est, pentru cele 2 domenii de Doctorat (Ingineria Mediului și Inginerie Industrială) și programele de Master din domenii conexe (protecția mediului – MPMI/MOEP; valorificarea bioresurselor – CMB/SIPAE; inginerie industrială – MFPI/SACI;

1.2. Identificarea factorilor limitativi și propunerea unei Proceduri/model de Acord cadru pentru facilitarea realizării de teze de doctorat interdisciplinare în cotutelă/codirecție.

A2./Os2/4. Continuarea actualizării curriculei universitare pentru Master și Doctorat și corelarea acesteia cu tendințele promovate la nivel național și internațional, răspunzând în același timp cerințelor regionale și indicatorilor de calitate ARACIS. 2.1. Continuarea implementării de module de învățământ interdisciplinare la Master și Doctorat, în colaborare națională și internațională.

A3./Os3. Asigurarea suportului financiar și administrativ pentru realizarea mobilităților externe prevăzute în perioada aprilie-decembrie 2022 (studenți doctoranzi și masteranzi; conducători de doctorat; cercetători/membri ai echipelor de îndrumare a doctoranzilor și masteranzilor).

A4./Os4-5. Actualizarea documentelor/ informațiilor, redactate în limba EN, disponibile în format electronic și tipărit, care să susțină promovarea ofertei educaționale și să faciliteze procesul de selecție/admitere și integrarea studenților străini. 4.1. Participarea la târguri internaționale în paralel cu organizare de manifestări/activități pentru promovarea ofertei educaționale. 4.2. Participarea la procesul de evaluare a candidaturilor depuse de studenții AUF pentru obținerea burselor doctorale și post-doctorale Eugen Ionescu și coordonarea stagiilor pentru cei acceptați de IOSUD-UBc.

A5./Os1-6. Crearea unei baze de date, la nivelul Școlii de Studii Doctorale, în format electronic, pentru monitorizarea/evaluarea/evidența mobilităților doctoranzilor și cadrelor didactice - outgoing şi incoming.

5.1. Organizarea, anual, la nivelul ȘSD, de mese rotunde/dezbateri pe tema: „Experiența mea privind mobilitatea outgoing/ incoming (doctorand/ cadru didactic/cercetător) versus vizibilitatea internațională a IOSUD_UBc”.

5.2. Organizarea de cursuri gratuite de limbi străine pentru studenți, cadre didactice si personalul tehnic/administrativ în scopul extinderii competentelor lingvistice ale acestora. 5.3. Organizarea de întâlniri/ateliere adresate personalului administrativ, privind rolul acestora în procesul de internaționalizare a activității didactice și de cercetare din UBc.

A6./Os1/6. Organizarea de manifestări științifice – conferința internațională OPROTEH, mai 2022.

A7./Os6. Continuarea susținerii diseminării și valorificării rezultatelor cercetării prin: - sprijinirea publicării în reviste cu FI ridicat și transferul rezultatelor către mediu economic; - asigurarea finanțării participării la manifestări științifice cu vizibilitate internațională pentru echipe mixte (masteranzi/ doctoranzi/ tineri cercetători).

A8./Os1-6. Asigurarea accesului tuturor studenților MD și cercetătorilor la infrastructura de cercetare pusă la dispoziție în cadrul parteneriatelor, exploatarea eficientă a celei existentă la nivelul UBc cât și modernizarea acesteia prin realizarea de noi achiziții.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Marți, 10 mai 2022, începând cu ora 10,00, în Sala BI42,  a avut loc conferința  „Comparison between Romanian and South African doctoral programmes in terms of enrolment procedures and statistical methods used in research” organizată în cadrul Programului  ERASMUS + și a Proiectului CNFIS-FDI-0132-2022, susținută de Associate Professor Marien GRAHAM, PhD, de la Universitatea din Pretoria (Africa de Sud).

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Free-form discussion led by: Associate Professor Marien GRAHAM, PhD

Affiliation: Department of Science, Mathematics and Technology Education, Faculty of Education, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

Qualifications:

Doctor of Philosophy: Mathematical Statistics, University of Pretoria, South Africa, 2013

Master of Science: Mathematical Statistics, University of Pretoria, South Africa, 2008

Bachelor of Science Honours: Mathematical Statistics, University of Pretoria, South Africa, 2004

BSc: Financial Mathematics, University of Pretoria, South Africa, 2003

Bio:

Ms. Marien A. GRAHAM currently holds the position of Associate Professor in the Faculty of Education at the University of Pretoria. She is a rated researcher with the National Research Foundation, South Africa, with a Y1 rating, and serves on the editorial advisory board of Scientific Studies and Research, Series Mathematics and Informatics. As an academic, Prof Graham has more than 15 years of tertiary undergraduate and postgraduate teaching experience, has supervised ten doctoral and 19 master’s students to completion and is currently supervising one post-doctoral research fellow, 12 doctoral and eight master’s students. She has published one book and three book chapters, more than 60 articles in accredited peer-reviewed journals and has presented her research nationally and internationally. Before joining the Faculty of Education in 2016, Prof Graham was employed at the Faculty of Natural and Agricultural Sciences from 2005 to 2015, where she obtained her doctoral degree in mathematical statistics in 2013. She is a specialist in nonparametric statistics, statistical quality control, assessment and quality assurance in education and training. Prof Graham has contributed to many disciplines such as education, healthcare, social issues, and agroforestry. Her current focus is on quantitative projects involving the analysis of large-scale international assessments and enhancing South Africa’s educational system.