ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „INTERNAȚIONALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DOCTORAT - SUPORT AL PERFORMANȚEI ȘI FORMĂRII TINERILOR PRIN ȘI PENTRU CERCETARE” (INTERSTUD-MD)

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „INTERNAȚIONALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DOCTORAT - SUPORT AL PERFORMANȚEI ȘI FORMĂRII TINERILOR PRIN ȘI PENTRU CERCETARE” (INTERSTUD-MD)

PROIECT CNFIS-FDI-0123-2021

Activități:

A1. Întâlniri sau alte forme de interacțiune (on-line, teleconferințe etc.) - cu partenerii din cadrul rețelei create     - 8 tari (Franța, Spania, Moldova, Bulgaria, Portugalia, Canada, Maroc, Algeria), pe grupuri de lucru, pentru evaluarea rezultatelor, dezvoltarea tematicii de cercetare si inițierea noilor direcții de colaborare la nivel de master si doctorat, care sa permită utilizarea in comun a mijloacelor si echipamentelor de cercetare precum si valorizarea resursei umane (schimb de studenți si cadre didactice etc.)/Os1-5.

 A2. Actualizarea/reînnoirea Acordurilor cadru de colaborare si/sau Acordurilor Erasmus+/Os1-5.

 A3. Corelarea curriculei pentru Master si Doctorat cu tendințele promovate la nivel național si internațional, răspunzând in același timp si cerințelor regionale prin dezvoltarea unei scheme de instruire integrata si flexibila la nivel-MD in colaborare cu specialiști de la instituțiile partenere. Continuarea implementării modulului de învățământ/cercetare interdisciplinar la Master si Doctorat, conceput pe baza subiectelor in derulare si a celor nou identificate.

i) Ingineria Mediului: TD1- Metode si tehnici moderne aplicate in depoluarea mediului: - a) tratarea apelor; - b) depoluare fonica; – c) modelare factorilor de mediu; - d) dezvoltare durabila. TD2: - Obținerea eco-compatibila de noi compuși/materiale cu aplicații industriale: - a) tehnici inovante utilizate in obținerea si caracterizarea de noi compuși bioactivi; - b) materiale cu proprietăți catalitice utilizate pentru protecția mediului.

ii) Inginerie Industriala: TD3:  - Materiale avansate, metode de testare si determinare a caracteristicilor tehnologice: - a) managementul calității in sistemele industriale; - b) investigarea materialelor /suprafețelor prin analiza imaginii./Os2-3.

 A4. Elaborarea unor documente ( in format electronic si tipărit) care sa susțină promovarea ofertei educaționale si sa faciliteze procesul de selecție/admitere si integrarea a studenților străini. 4.1. Redactarea ghidului pentru admiterea la doctorat a candidaților din UE si din alte tari non-UE (EN/FR). 4.2. Actualizarea conținutului ghidului studentului internațional–LMD la UVABc /Os3-5.

 A6. Organizarea de manifestări științifice – conferința internaționala OPROTEH, 25-27 Mai 2021/Os1/5.

 A7. Susținerea diseminării si valorificării rezultatelor cercetării prin: - sprijinirea publicării in reviste cu FI ridicat si transferul rezultatelor către mediu economic; - asigurarea finanțării participării* la manifestări științifice cu vizibilitate internaționala pt. echipe mixte (masteranzi/ doctoranzi/ tineri cercetători)/Os5.

 A8. Asigurarea accesului tuturor studenților MD si cercetătorilor la infrastructura de cercetare pusa la dispoziție in cadrul parteneriatelor, exploatarea eficienta a celei existenta la nivelul UVABc cat si modernizarea acesteia prin realizarea de noi achiziții/Os1-5.

 Calendar activități* (mai-decembrie 2021): A1:L1-8; A2:L1-L5; A3:L1-3, L5-8; A4:L1-8; A5:L1-8; A6:L1, L6-7; A7:L1-L8; A8:L1-L8.

*Toate activitățile prevăzute in cadrul proiectului  - se vor realiza - cu respectarea masurilor privind pandemia COVID-19.