Noi direcții de colaborare între Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea din Cadiz

În perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2023, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău găzduieşte o delegaţie de la Universitatea din Cadiz, Spania. Evenimentele care vor avea loc în această perioadă se înscriu pe mai multe direcţii: proiectul CNFIS-FDI-2023-F-0055: Consolidarea strategiei de internaționalizare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău prin extinderea parteneriatelor și intensificarea mobilității academice (acronim INTER-CONNECT-UBc), colaborarea la nivelul Şcolii Doctorale în domeniul Ingineria Mediului şi colaborarea la nivelul dezvoltării programelor de master Managementul Protecţiei Mediului în Industrie şi Managementul Exploatării Echipamentelor de Proces, ultimele două direcţii având deja o îndelungată tradiţie.

Astfel, Prof.univ.dr.Dr.h.c. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ va susţine o serie de prelegeri invitate cu tema „Introduction to membrane technology”, iar Prof.univ.dr. Dr.h.c. Jose Luis CUETO ANCELA va conferenţia pe tema „Noise pollution and environmental health”, atât în cadrul cursurilor la programele de master menţionate, cât şi în cadrul manifestărilor științifice „Doctrina excellentia”, care se derulează în perioada octombrie 2023-septembrie 2024. Acest ciclu de conferințe invitate și întâlniri cu personalități științifice de prestigiu, din țară și din străinătate, se adresează deopotrivă studenților doctoranzi, cercetătorilor, precum și studenților masteranzi și își propune promovarea unei culturi a excelenței în educație și cercetare științifică.

„Este deja o tradiţie pentru comunitatea noastră academică să invite profesori de renume din universităţi europene pentru a susţine prelegeri la studii universitare de master şi doctorat. Iată-ne în al zecelea an în care profesori de la Universitatea din Cadiz, Spania, susţin aceste cursuri, a declarat Prof.univ.dr. Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Preşedintele Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

„Aici, în Bacău, predau studenţilor elemente privind conservarea apei, în principal referitor la tehnologii neconvenţionale (cum ar fi desalinizarea apei) şi despre noile tehnologii privind utilizarea apei în agricultură. Studenţii sunt foarte interesaţi de aceste subiecte”, a relatat Prof.univ.dr.Dr.h.c. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ.

„Timp de o săptămână voi lucra cu studenţii în domeniul ingineriei acustice. Este o plăcere să mă aflu aici, la Bacău, şi să împărtăşesc din cunoştinţele şi din experienţa mea”, a declarat Prof.univ.dr. Dr.h.c. Jose Luis CUETO ANCELA.

Această săptămână de colaborare între Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi Universitatea din Cadiz, Spania se aliniază cu direcţia actuală în care se înscriu universităţile moderne, de internaţionalizare a activităţilor de educaţie şi cercetare.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău