ÎN ATENȚIA CURSANȚILOR LA PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Informăm cursanții care s-au înscris la programele de conversie profesională, organizate de facultățile din cadrul universității, următoarele:

- Fiecare cursant poate completa o cerere prin care solicită bursă de ajutor financiar, ca diferență între taxa de școlarizare și taxa percepută de Universitate (conform regulamentelor Universității);

- Cursanții care doresc să intre în grupul-țintă la proiectul ROSE, care va fi derulat de Ministerul Educației, trebuie să prezinte o adeverință, de la liceul/ colegiul la care profesează, din care să rezulte că desfășoară activități didactice la ciclul liceal.

În momentul în care se vor primi banii de Ministerul Educației, cursanților, care vor fi acceptați în grupul-țintă al proiectului ROSE, li se vor restitui taxele achitate până la acea dată.

Grupul țintă ROSE va fi format numai cu cursanții de la programele de conversie profesională din anul I, anul universitar 2022-2023, care îndeplinesc condițiile proiectului ROSE.