Evenimente Școala de Studii Doctorale

CICLUL DE CONFERINȚE DOCTRINA EXCELLENTIA

Școala de Studii Doctorale vă invită luni, 16 ianuarie 2023, începând cu ora 15, în sala BI 42 la conferința „Nicolaus Olahus - 530”, susținută de Profesor universitar doctor Vasile SPIRIDON. Evenimentul deschide o serie amplă de conferințe și întâlniri cu personalități științifice de prestigiu, din țară și din străinătate, intitulată Doctrina excellentia. Acest ciclu de manifestări științifice derulate în cadrul Școlii de Studii Doctorale se adresează deopotrivă studenților doctoranzi, cercetătorilor, precum și studenților masteranzi și își propune promovarea unei culturi a excelenței în educație și cercetare științifică.

NICOLAUS OLAHUS – 530 - 16 ianuarie 2023

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

LA FACÉTIE. ATTITUDES SATIRIQUES ET JEUX DE CONNIVENCE – 10 februarie 2023

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

PROIECT CNFIS-FDI_0132/2022 - SUPORT AL CREȘTERII VIZIBILITĂȚII INTERNAȚIONALE A IOSUD_UBC – MOB_INTERVIZ_ UBC


ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „MOBILITATEA ACADEMICĂ - SUPORT AL CREȘTERII VIZIBILITĂȚII INTERNAȚIONALE A IOSUD_UBC – MOB_INTERVIZ_ UBC”

Proiect CNFIS-FDI_0132/2022

Obiectiv: În deplin acord cu planul Strategic de Dezvoltare al Universității „Vasile Alecsandri” Bacău și a cerințelor ARACIS, obiectivul major îl constituie amplificarea acțiunilor privind creșterea vizibilității internaționale a studiilor de master și doctorat, în scopul formării tinerilor și facilitării inserției pe piața muncii într-un context internațional foarte competitiv.

Activități:

A1./Os1-6. Întâlniri sau alte forme de interacțiune (on-line, teleconferințe etc.) - cu partenerii din străinătate (Franța, Spania, Italia, Portugalia, Moldova, Bulgaria, Polonia, Canada, Maroc, Algeria, Turcia), pe grupuri de lucru, pentru dezvoltarea subiectelor comune identificate, evaluarea rezultatelor și inițierea noilor direcții de colaborare la nivel de master și doctorat, care să permită utilizarea în comun a mijloacelor și echipamentelor de cercetare precum și valorizarea resursei umane (schimb de studenți și cadre didactice etc.)

1.1. Diversificarea activităților realizate (prelegeri/studii de caz, modelarea și optimizarea metodelor experimentale, conferințe invitate) în colaborare cu specialiști de la universitățile partenere și agenții economici din regiunea Nord-Est, pentru cele 2 domenii de Doctorat (Ingineria Mediului și Inginerie Industrială) și programele de Master din domenii conexe (protecția mediului – MPMI/MOEP; valorificarea bioresurselor – CMB/SIPAE; inginerie industrială – MFPI/SACI;

1.2. Identificarea factorilor limitativi și propunerea unei Proceduri/model de Acord cadru pentru facilitarea realizării de teze de doctorat interdisciplinare în cotutelă/codirecție.

A2./Os2/4. Continuarea actualizării curriculei universitare pentru Master și Doctorat și corelarea acesteia cu tendințele promovate la nivel național și internațional, răspunzând în același timp cerințelor regionale și indicatorilor de calitate ARACIS. 2.1. Continuarea implementării de module de învățământ interdisciplinare la Master și Doctorat, în colaborare națională și internațională.

A3./Os3. Asigurarea suportului financiar și administrativ pentru realizarea mobilităților externe prevăzute în perioada aprilie-decembrie 2022 (studenți doctoranzi și masteranzi; conducători de doctorat; cercetători/membri ai echipelor de îndrumare a doctoranzilor și masteranzilor).

A4./Os4-5. Actualizarea documentelor/ informațiilor, redactate în limba EN, disponibile în format electronic și tipărit, care să susțină promovarea ofertei educaționale și să faciliteze procesul de selecție/admitere și integrarea studenților străini. 4.1. Participarea la târguri internaționale în paralel cu organizare de manifestări/activități pentru promovarea ofertei educaționale. 4.2. Participarea la procesul de evaluare a candidaturilor depuse de studenții AUF pentru obținerea burselor doctorale și post-doctorale Eugen Ionescu și coordonarea stagiilor pentru cei acceptați de IOSUD-UBc.

A5./Os1-6. Crearea unei baze de date, la nivelul Școlii de Studii Doctorale, în format electronic, pentru monitorizarea/evaluarea/evidența mobilităților doctoranzilor și cadrelor didactice - outgoing şi incoming.

5.1. Organizarea, anual, la nivelul ȘSD, de mese rotunde/dezbateri pe tema: „Experiența mea privind mobilitatea outgoing/ incoming (doctorand/ cadru didactic/cercetător) versus vizibilitatea internațională a IOSUD_UBc”.

5.2. Organizarea de cursuri gratuite de limbi străine pentru studenți, cadre didactice si personalul tehnic/administrativ în scopul extinderii competentelor lingvistice ale acestora. 5.3. Organizarea de întâlniri/ateliere adresate personalului administrativ, privind rolul acestora în procesul de internaționalizare a activității didactice și de cercetare din UBc.

A6./Os1/6. Organizarea de manifestări științifice – conferința internațională OPROTEH, mai 2022.

A7./Os6. Continuarea susținerii diseminării și valorificării rezultatelor cercetării prin: - sprijinirea publicării în reviste cu FI ridicat și transferul rezultatelor către mediu economic; - asigurarea finanțării participării la manifestări științifice cu vizibilitate internațională pentru echipe mixte (masteranzi/ doctoranzi/ tineri cercetători).

A8./Os1-6. Asigurarea accesului tuturor studenților MD și cercetătorilor la infrastructura de cercetare pusă la dispoziție în cadrul parteneriatelor, exploatarea eficientă a celei existentă la nivelul UBc cât și modernizarea acesteia prin realizarea de noi achiziții.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Marți, 10 mai 2022, începând cu ora 10,00, în Sala BI42, a avut loc conferința „Comparison between Romanian and South African doctoral programmes in terms of enrolment procedures and statistical methods used in research” organizată în cadrul Programului ERASMUS + și a Proiectului CNFIS-FDI-0132-2022, susținută de Associate Professor Marien GRAHAM, PhD, de la Universitatea din Pretoria (Africa de Sud).

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Free-form discussion led by: Associate Professor Marien GRAHAM, PhD

Affiliation: Department of Science, Mathematics and Technology Education, Faculty of Education, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

Qualifications:

Doctor of Philosophy: Mathematical Statistics, University of Pretoria, South Africa, 2013

Master of Science: Mathematical Statistics, University of Pretoria, South Africa, 2008

Bachelor of Science Honours: Mathematical Statistics, University of Pretoria, South Africa, 2004

BSc: Financial Mathematics, University of Pretoria, South Africa, 2003

Bio:

Ms. Marien A. GRAHAM currently holds the position of Associate Professor in the Faculty of Education at the University of Pretoria. She is a rated researcher with the National Research Foundation, South Africa, with a Y1 rating, and serves on the editorial advisory board of Scientific Studies and Research, Series Mathematics and Informatics. As an academic, Prof Graham has more than 15 years of tertiary undergraduate and postgraduate teaching experience, has supervised ten doctoral and 19 master’s students to completion and is currently supervising one post-doctoral research fellow, 12 doctoral and eight master’s students. She has published one book and three book chapters, more than 60 articles in accredited peer-reviewed journals and has presented her research nationally and internationally. Before joining the Faculty of Education in 2016, Prof Graham was employed at the Faculty of Natural and Agricultural Sciences from 2005 to 2015, where she obtained her doctoral degree in mathematical statistics in 2013. She is a specialist in nonparametric statistics, statistical quality control, assessment and quality assurance in education and training. Prof Graham has contributed to many disciplines such as education, healthcare, social issues, and agroforestry. Her current focus is on quantitative projects involving the analysis of large-scale international assessments and enhancing South Africa’s educational system.

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „INTERNAȚIONALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DOCTORAT - SUPORT AL PERFORMANȚEI ȘI FORMĂRII TINERILOR PRIN ȘI PENTRU CERCETARE” (INTERSTUD-MD)

PROIECT CNFIS-FDI-0123-2021

Activități:

A1. Întâlniri sau alte forme de interacțiune (on-line, teleconferințe etc.) - cu partenerii din cadrul rețelei create     - 8 tari (Franța, Spania, Moldova, Bulgaria, Portugalia, Canada, Maroc, Algeria), pe grupuri de lucru, pentru evaluarea rezultatelor, dezvoltarea tematicii de cercetare si inițierea noilor direcții de colaborare la nivel de master si doctorat, care sa permită utilizarea in comun a mijloacelor si echipamentelor de cercetare precum si valorizarea resursei umane (schimb de studenți si cadre didactice etc.)/Os1-5.

 A2. Actualizarea/reînnoirea Acordurilor cadru de colaborare si/sau Acordurilor Erasmus+/Os1-5.

 A3. Corelarea curriculei pentru Master si Doctorat cu tendințele promovate la nivel național si internațional, răspunzând in același timp si cerințelor regionale prin dezvoltarea unei scheme de instruire integrata si flexibila la nivel-MD in colaborare cu specialiști de la instituțiile partenere. Continuarea implementării modulului de învățământ/cercetare interdisciplinar la Master si Doctorat, conceput pe baza subiectelor in derulare si a celor nou identificate.

i) Ingineria Mediului: TD1- Metode si tehnici moderne aplicate in depoluarea mediului: - a) tratarea apelor; - b) depoluare fonica; – c) modelare factorilor de mediu; - d) dezvoltare durabila. TD2: - Obținerea eco-compatibila de noi compuși/materiale cu aplicații industriale: - a) tehnici inovante utilizate in obținerea si caracterizarea de noi compuși bioactivi; - b) materiale cu proprietăți catalitice utilizate pentru protecția mediului.

ii) Inginerie Industriala: TD3:  - Materiale avansate, metode de testare si determinare a caracteristicilor tehnologice: - a) managementul calității in sistemele industriale; - b) investigarea materialelor /suprafețelor prin analiza imaginii./Os2-3.

 A4. Elaborarea unor documente ( in format electronic si tipărit) care sa susțină promovarea ofertei educaționale si sa faciliteze procesul de selecție/admitere si integrarea a studenților străini. 4.1. Redactarea ghidului pentru admiterea la doctorat a candidaților din UE si din alte tari non-UE (EN/FR). 4.2. Actualizarea conținutului ghidului studentului internațional–LMD la UVABc /Os3-5.

 A6. Organizarea de manifestări științifice – conferința internaționala OPROTEH, 25-27 Mai 2021/Os1/5.

 A7. Susținerea diseminării si valorificării rezultatelor cercetării prin: - sprijinirea publicării in reviste cu FI ridicat si transferul rezultatelor către mediu economic; - asigurarea finanțării participării* la manifestări științifice cu vizibilitate internaționala pt. echipe mixte (masteranzi/ doctoranzi/ tineri cercetători)/Os5.

 A8. Asigurarea accesului tuturor studenților MD si cercetătorilor la infrastructura de cercetare pusa la dispoziție in cadrul parteneriatelor, exploatarea eficienta a celei existenta la nivelul UVABc cat si modernizarea acesteia prin realizarea de noi achiziții/Os1-5.

 Calendar activități* (mai-decembrie 2021): A1:L1-8; A2:L1-L5; A3:L1-3, L5-8; A4:L1-8; A5:L1-8; A6:L1, L6-7; A7:L1-L8; A8:L1-L8.

*Toate activitățile prevăzute in cadrul proiectului  - se vor realiza - cu respectarea masurilor privind pandemia COVID-19.

JOI, 18 noiembrie 2021, de la ora 10:00 pe platforma MICROSOFT TEAMS va avea loc SEMINARUL: Importanța internaționalizării procesului didactic şi de cercetare – percepția studenților doctoranzi din cadrul IOSUD-UVABc şi a studenților străini - bursieri AUF organizat în cadrul PROIECTULUI CNFIS-FDI-0123-2021 InterSTUD-MD

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Vineri, 29 octombrie 2021 începând cu ora 10:00 pe platforma MICROSOFT TEAMS, va invitam la conferința  EFFICIENCY OF THE WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN ROMANIA AND IN POLAND organizată în cadrul ERASMUS + și al proiectului CNFIS-FDI-0123-2021 InterSTUD-MD, sustinută de Prof. Grzegorz PRZYDATEK, Engineering Institute, State University of Applied Sciences in Nowy Sacz, Poland.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Miercuri, 30 Octombrie 2019, începând cu ora 16:00, în sala BI42 a Şcolii de Studii Doctorale, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0087 „Internaționalizarea studiilor universitare de master şi doctorat - suport al performanţei şi formării tinerilor prin şi pentru cercetare” (InterSTUD-MD) şi a Programului ERASMUS+, va fi susținută conferința:

  • “Vitamin B2 as active agent in drug delivery: concept and applications” (Conf.dr. Edouard BADARAU, Universitatea din Bordeaux, FRANŢA).
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „INTERNAȚIONALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DOCTORAT - SUPORT AL PERFORMANȚEI ȘI FORMĂRII TINERILOR PRIN ȘI PENTRU CERCETARE” (INTERSTUMD)

În perioada 12-15 iunie, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0087 „Internaționalizarea studiilor universitare de master și doctorat - suport al performanței și formării tinerilor prin și pentru cercetare” (InterStUMD) și a Programului ERASMUS+ vor avea loc o serie de acțiuni (conferințe/prelegeri, întâlniri de lucru) realizate în colaborare cu cadre didactice de la Universitatea parteneră din La Rochelle, Franța.

Joi, 13 iunie 2019, începând cu ora 10:00, în sala BI42 a Școlii de Studii Doctorale, vor fi susținute conferințele:

  • „Sciences et Génie des Matériaux - une histoire rochelaise” (Prof. Jean-Luc GROSSEAU POUSSARD);
  • „Biotechnologies et chimie des bio-ressources pour la santé” (Prof. Valérie THIÉRY, Dr. Lisianne DOMON).
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

SEMINAR DOCTORAL FRANCOFON: « L’UTILISATION DE TECHNIQUES INNOVANTES DANS L’OBTENTION DE MOLÉCULES BIOLOGIQUEMENT ACTIVES »

În perioada 31 Mai - 03 Iunie 2016, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău găzduieşte seminarul doctoral francofon « L’utilisation de techniques innovantes dans l’obtention de molécules biologiquement actives », organizat în cadrul proiectului de cercetare internaţional « Organisation de seminaires doctoraux », finanţat de BECO-AUF, co-organizatori IOSUD – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România (coordonator proiect), Universitatea din Orléans, Franţa (partener 1), Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova (partener 2).Programul detaliat al evenimentului poate fi consultat aici


STAGII DE INTERNSHIP ÎN CADRUL ȘCOLII DOCTORALE A UNIVERSITĂȚII ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău oferă, în semestrul al II-lea al anului universitar 2013-2014, studenților (nivel licenţă sau master) sau absolvenţilor învăţământului universitar, posibilitatea de a urma un internship în cadrul Şcolii Doctorale. Ca stagiari la Şcoala Doctorală a Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, tinerii vor avea ocazia să lucreze alături de cadrele didactice în cadrul activităţii specifice de cercetare şi vor fi îndrumaţi să aplice pentru obţinerea de burse doctorale naţionale şi/sau internaţionale. Pentru studenţi, stagiul de internship poate fi echivalat cu practica de specialitate/de cercetare, cu acordul cadrului didactic coordonator de practică.La sfârşitul stagiului, tinerii vor primi un certificat din partea universităţii, care să ateste activitatea desfăşurată. 

Pentru un semestru de 14 săptămâni cu 20 h/ săptămână se vor acumula 30 de credite transferabile. Pentru o perioadă mai scurtă se acordă un număr de credite proporţional.

Perioada desfășurării stagiului de internship în cadrul Școlii Doctorale aferente semestrului II al anului universitar 2013-2014: 7 aprilie 2014 - 31 iulie 2014.

Numărul de locuri disponibile: Domeniul Inginerie Industrială – 10 locuri;                                                 Domeniul Ingineria Mediului – 15 locuri.

Dosarul de candidatură se va depune la Secretariatul Școlii Doctorale în perioada 28.03.2014-04.04.2014. Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa doctorat@ub.ro sau la telefon: +40234542411 int. 106.Calendar candidatură pentru efectuarea de stagii de internship în cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii  ”Vasile Alecsandri” din Bacău:

  • 28.03.2014 - 3.04.2014 - Depunerea dosarelor de candidatură
  • 4.04.2014 - Susţinerea concursului
  • 5.04.2014 – Afişarea rezultatelor finale