CAZAREA PENTRU PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ 2023-2024 PRACTICA AEROSTAR

1.     Începând cu data de 17 iunie 2024, se completează și se depun cererile de cazare pe timpul vacanței de vară pentru practica la S.C. AEROSTAR SA.  Descărcați cererea de cazare pentru perioada vacanței de vară aici (.docx);, Cererea se transmite pe email cazare2023-2024@ub.ro .

2.     Se completează contract de cazare pentru perioada vacanței de vară 2023-2024 Formularele se pot cere, la cazare și de la administratorul de cămin și se depun fizic. Se atașează dovezi care justifică cazarea pe perioada vacanței.

3.     Conform Regulamentului de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02 Art.42. Cazarea pe timpul vacanţei de vară în căminele studenţeşti se va face ţinând cont de următoarele priorităţi:

            e) alte categorii de chiriaşi, în baza cererilor aprobate de Consiliul de administraţie al UBc, în limita locurilor disponibile, la tarifele aprobate. Se respecta R-12.02.02-01 „Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor și cantinei studenţeşti din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău”.

4.      Regulamentul de cazare R-12.02.02-02 (.pdf);

5.     Tariful de cazare, se achită conform contractului, anticipat :

  • 450 lei/loc/lună, tarif aprobat de către Consiliul de administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în data de 11.04.2024 și de către Senatul Universității în data de 16.04.2024, minim 2 studenți în camera de 3 locuri, minim 3 studenți în camera de 4 locuri.
  • Conform Art.41.din Regulamentul de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02, pentru perioada vacanţei de vară, cazările în căminele studenţeşti se fac în regim hotelier la tarifele aprobate de Senatul UBc, în căminele desemnate de către Consiliul de Administraţie la propunerea Serviciului Social, în baza contractului de închiriere pe perioada vacanţei de vară.    

6.     Plata taxei de cazare se efectuează anticipat, la cazare pentru minim 2 luni sau pentru toată perioada solicitată. Pentru întârzierea la plata taxei, conform contract de închiriere, se percepe 0,5 % penalități pentru fiecare zi de întârziere.

7.     Pentru plata taxei de cazare în cont: UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU

         CONT IN TREZORERIE RO44TREZ06120F331400XXXX CIF/CUI 4278094

         SE VOR SPECIFICA : NUMELE/PRENUMELE, TAXA DE CAZARE