Analiza stadiului îndeplinirii obiectivelor specifice