IN MEMORIAM PROFESOR GHEORGHE BRABIE

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță, cu regret, trecerea în eternitate a domnului

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Prof. univ. dr. ing. GHEORGHE BRABIE

(18.07.1950 – 11.12.2022)

care a predat 45 de ani în cadrul instituției de învățământ superior de stat, fiind un profesor și cercetător dedicat în științele inginerești, de care își amintesc, cu recunoștință și apreciere, colegii și generațiile de absolvenți.

Absolvent al Facultății de Mecanică, Institutul Politehnic Timișoara în anul 1974 își începe cariera de inginer mecanic la Trustul de Construcții Hidroenergetice Bacău (1974 – 1977).

Cariera universitară a început-o în anul 1977 ca asistent universitar, 1980 – 1994 şef de lucrări, în anul 1993 obține diploma de doctor în Tehnologia materialelor la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, 1994 – 1997 conferențiar universitar, 1997 –2015 profesor universitar, 2015 – 2022 profesor universitar asociat.

Începând cu anul 2007, devine conducător de doctorat în domeniul Inginerie Industrială la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. A deținut mai multe funcții pe parcursul carierei universitare: 1994 – 1996 șeful catedrei Tehnologie Mecanică, 1996 – 2000 Decanul Facultății de Inginerie, 2000 – 2004 Secretar Științific al Universității din Bacău, 2004 – 2008 Prorector cu probleme de cercetare și relații internaționale, 2011 – 2015 Director al Departamentului Ingineria și Managementul Sistemelor Industriale. Activitatea publicistică s-a concretizat în: 16 cărți publicate în edituri naționale, 230 articole publicate în reviste şi publicații naționale, 71 articole publicate în reviste şi publicații din străinătate, în jurnale cu înaltă vizibilitate sau prezentate la conferințe din țară și străinătate.

Domnul Prof. univ. dr. ing. GHEORGHE BRABIE va rămâne în inima și sufletul tuturor colegilor și colaboratorilor, pentru care a reprezentat un exemplu de profesionalism în cercetarea științifică și un mentor dedicat pentru generații întregi de studenți, doctoranzi și absolvenți.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște! Sincere condoleanțe familiei îndoliate!