În atenția cursanților la programele de conversie profesională organizate de facultățile din cadrul universității, beneficiari ai Proiectului ROSE

În urma semnării Contractului cu Ministerul Educației-UMPFE (primit pe data de 17.01.2023), informăm cursanții înscriși la programele de conversie profesională, organizate de facultățile din cadrul universității următoarele:

  • Universitatea nu percepe taxe de studii pentru cursanții de la programele de conversie profesională din anul I, anul universitar 2022-2023, beneficiari ai Proiectului ROSE;
  • toți cursanții de la programele de conversie profesională, beneficiari ai Proiectului ROSE, care au achitat taxe de studii pînă la semnarea contractului cu ME-UMPFE, vor depune cerere pentru restituirea sumelor achitate, la secretariatele facultăților de care aparțin, sau prin e-mail, la care vor atașa CI și extrasul de cont, pentru indicarea contului beneficiarului;
  • eventualele penalizări care decurg din neplata taxelor nu vor fi imputate cursanților la programele de conversie profesională, beneficiari ai Proiectului ROSE.

Vă rugăm să consultați site-ul universității și paginile web ale facultăților, care se actualizează periodic în funcție de noutățile apărute.