DOUĂ TEZE DE DOCTORAT ÎN INGINERIA MEDIULUI LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Vineri, 23 septembrie 2022, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc susținerea publică pentru două teze de doctorat în domeniul Ingineria mediului.


Prima teză de doctorat intitulată „Contribuții privind utilizarea unor materiale pe bază de argilă în realizarea catalizatorilor pentru depoluarea apelor industriale” a fost elaborată de doctoranda ing. MIRILĂ Diana-Carmen.

Comisia a fost formată din: Prof.univ.dr. chim. FÎNARU Adriana-Luminița, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - Președinte; Prof.univ.dr.ing. NISTOR Ileana-Denisa, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Coordonator științific; Prof.univ.dr.hab. STURZA Rodica, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova  - Referent oficial; Prof.univ.dr. chim. IORDAN Raluca-Alexandra, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași - Referent oficial; Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. NEDEFF Valentin, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - Referent oficial .

Cercetările teoretice din teza de doctorat au fost materializate prin prepararea de materiale performante, capabile să rețină și să catalizeze reacțiile de distrugere prin oxidare a unor poluanți industriali, care ar putea fi aplicate pentru purificarea apelor provenite din industriile emergente.

Tehnologiile propuse sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și convenabile din punct de vedere logistic, fiind elaborate pe bază de argile autohtone care necesită cantități foarte mici de oxidant, durate mici pentru distrugerea poluanților și cantități mici de catalizatori folosiți.

A doua teză de doctorat intitulată „Studii și cercetări privind posibilitățile de valorificare a unor soluri rezultate din decolmatări de albie și decopertări” a fost elaborată de doctoranda ANDREI Simona. Comisia a fost formată din: Prof. univ.dr. chim. FÎNARU Adriana-Luminița, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Președinte; Prof. univ. dr.ing. NISTOR Ileana-Denisa,  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Coordonator științific; Prof.univ.dr.hab. STURZA Rodica, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova – Referent oficial; Prof.univ.dr. ing. NICOLESCU Mihai, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” – Referent oficial; Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. NEDEFF Valentin, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Referent oficial.

În cadrul tezei de doctorat s-au căutat posibilități de valorificare a două soluri, unul rezultat din decolmatări de albie realizate cu ocazia demersurilor urbanistice pentru amenajarea Insulei de agrement din Bacău și celălalt sol rezultat din decopertări de pământ în proximitatea Parcului Natural „Vînători Neamț”. Cercetările prezentate indică importanța deosebită a temei tezei de doctorat, care răspunde și unor nevoi locale, fiind totodată, în deplină concordanță cu cerințele naționale și mondiale, de a reda producției agroalimentare toate solurile care pot fi utilizate în scopul cultivării de produse vegetale, materii prime pentru producția de alimente. Valorificarea în agricultura ecologică a unor soluri rezultate în urma procesului de decolmatare și din decopertări, utilizarea amestecurilor cu dejecții de bovine, de pui, argile, cât și alte adausuri naturale, reprezintă un deziderat care se include perfect în conceptul bioeconomiei circulare ecologice.

 p1  std2
 std3  std4