Anunț privind stabilirea perioadei de depunere a burselor și a modului de depunere

Având în vedere Regulamentul de acordare a burselor pentru studenții de la învățământul cu frecvență, art. 17, care prevede informarea studenților privind perioada de depunere a burselor de cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea acestora, perioada de depunere a tuturor categoriilor de burse este începând de luni, 20 februarie 2023, până marți 14 martie 2023 (total de 17 zile lucrătoare).

Depunerea cererilor de burse sociale se va face numai personal, la secretariatele facultăților.  În cazul în care titularul știe că nu are diploma de bacalaureat și foaia matricolă de la liceu (după caz) în original la dosarul personal, atunci cererea trebuie depusă împreună cu originalele actelor de studii. La studiile de master, actul care trebuie să existe în original este diploma de licență sau adeverința de licență.

După încheierea perioadei de depunere a cererilor de bursă, până pe data de 21 martie, se vor primi completările stabilite de comisiile de burse (documente și informații). 

Listele cu beneficiarii burselor se vor aproba în ședința de CA din săptămâna 27-31 martie 2023. Bursele se vor achita cu condiția primirii fondului de burse de la minister.

Venitul minim net pe economie pentru semestrul II este 1898 lei.

Studenții sunt rugați să consulte și paginile facultăților.