ANUNȚ ÎN VEDEREA CAZĂRII 2022-2023

Cazările în căminele studențești, pentru anul universitar 2022/2023 se desfășoară după următorul program:

 • 28, 29, 30 septembrie 2022 - orele 8.00-16.00
 • 03 octombrie 2022 - orele 8.00 - 16.00

Pentru cazarea în cămin, studentul:

 • consultă listele afișate pe http://www.ub.ro/studenti/info ; în perioada 23.09.2022 -27.09.2022;
 • se prezintă la facultatea de care aparțin, la Comisia de cazare a fiecărei FACULTĂȚI, în vederea primirii contractului de închiriere, cu repatizarea în cămin și cameră;
 • achită prin cont RO44TREZ06120F331400XXXX, CIF/CUI 4278094, Trezoreria Bacău, cu specificarea la detalii a numelui și prenumelui sau la casieria universității (Corp D, etaj I, camera 126) taxa de cazare conform căminului în care a fost repartizat ;
 • se prezintă la Administratorul căminul în care a fost repartizat :Căminul 1, 2 - la dna. administrator Socea Ancuța-etaj 1, cămin 1 din Campusul din str. Calea Mărășești, nr 157, Bacău;Căminul nr 3- la dna. administrator Hongu Maricica în Campusul din Str. Spiru Haret, nr 8, Bacău,
 • Căminul 1, 2 - la dna. administrator Socea Ancuța-etaj 1, cămin 1 din Campusul din str. Calea Mărășești, nr 157, Bacău;
 • Căminul nr 3- la dna. administrator Hongu Maricica în Campusul din Str. Spiru Haret, nr 8, Bacău,

 cu următoarele documente:

 • Contractul de închiriere eliberat de către Comisia de cazare a fiecărei facultăți;
 • Adeverință de la locul de muncă pentru părinții, cadre didactice;
 • Adeverință  pentru studenții din centre de plasament;
 • Certificate medicale pentru studenții cu probleme de sănătate;
 • Adeverințe pentru copiii orfani de ambii părinți (certificate deces părinți);
 • Certificat de căsătorie pentru studenții familiști;
 • Copie după buletinul/cartea de identitate, pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini ;
 • Procură pentru persoana împuternicită a caza studentul care nu se poate prezenta la cazare;
 • Dovada achitării taxei de cazare .

Administratorul de cămin va emite, în baza documentelor menționate mai sus, legitimația de cămin și va preda camera studentului cu încheierea proceselor-verbale de predare-primire.