2200 DE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA ADMITERE LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

După finalizarea primei sesiuni de admitere, iulie 2023, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-au înscris aproximativ 2200 de candidaţi români şi români de pretutindeni la studii universitare de licenţă şi master, care au ales pentru concursul de admitere peste 8000 de opțiuni pe programe de studii. Conducerea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău mulţumeşte tuturor colegilor şi studenţilor care s-au implicat în promovarea ofertei educaţionale, precum şi reprezentanţilor din mass-media care au prezentat oferta educațională a universității, activități care au dus la o creștere a numărului de candidați față de admiterea din iulie 2022. Universitatea va face demersuri la Ministerul Educației pentru suplimentarea de locuri bugetate, care urmează a fi puse la dispoziția candidaților în a doua sesiune de admitere.

După finalizarea confirmărilor, Universitatea va anunța public locurile disponibile pentru cea de-a doua sesiune de admitere din septembrie 2023. Continuă admiterea la Colegiul Terțiar din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău până pe 25 august 2023, unde au dreptul să se înscrie absolvenții de liceu, fără diplomă de bacalaureat (doar cu adeverință de absolvire a liceului), sau cu diplomă de bacalaureat sau diplome echivalente. Oferta educaţională a Universităţii include 35 de programe de studii universitare de licenţă, 24 programe de master şi 3 programe de doctorat, toate programele de studii fiind acreditate de către ARACIS. Perioada de înscriere, pentru doua sesiune de admitere, la studiile universitare de licență: 4-15 septembrie 2023 (Facultatea de Inginerie), 4-14 septembrie 2023 (Facultatea de Litere), 4-14 septembrie 2023 (Facultatea de Științe), 4-15 septembrie 2023 (Facultatea de Științe Economice), 4-15 septembrie 2023 (EFS și KTO) și 4-18 septembrie 2023 (TO) (Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății). Perioada de înscriere, pentru doua sesiune de admitere, la studiile universitare de master: 4-14 septembrie 2023 (Facultatea de Inginerie), 4-14 septembrie 2023 (Facultatea de Litere), 4-13 septembrie 2023 (Facultatea de Științe), 4-14 septembrie 2023 (Facultatea de Științe Economice), 4-18 septembrie 2023 (Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății). Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează doar în luna septembrie, în perioada 04-06 și 11-13 septembrie 2023. Perioada de înscriere, pentru programele de conversie profesională a cadrelor didactice, este 1-20 septembrie 2023 (Facultatea de Inginerie), 1-21 septembrie 2023 (Facultatea de Litere), 4-27 septembrie 2023 (Facultatea de Științe) și 4-22 septembrie 2023 (Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății). Informaţii complete privind admiterea pot fi obținute accesând site-ul www.admitere.ub.ro, sau pe paginile web ale facultăților și www.facebook.com/UniversitateaVasileAlecsandriDinBacau, sau la secretariatele facultăţilor.