Oportunități pentru studenți în cadrul proiectului INSERT UBc implementat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În perioada aprilie-decembrie 2023, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău implementează proiectul CNFIS-FDI-2023-F-0091 Studenți - angajatori – universitate - Împreună pentru piața muncii! (INSERT UBc), finanțat de Ministerul Educației, prin Fondul de Dezvoltare Instituțională.

„Scopul acestui proiect constă în îmbunătățirea strategiilor instituționale de facilitare a accesului absolvenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc) pe piața muncii, iar obiectivul general vizează optimizarea activității de consiliere și orientare în carieră în vederea instrumentării superioare a absolvenților UBc pentru facilitarea accesului acestora pe piața muncii în acord cu cerințele angajatorilor. Activitățile vizează îmbunătățirea relației cu angajatorii, cunoașterea opiniei acestora cu privire la pregătirea absolvenților instituției noastre, identificarea împreună a unor strategii de îmbunătățire a accesului absolvenților pe piața muncii prin raportare la așteptările și nevoile angajatorilor”, a declarat Prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, Director de proiect. Printre obiectivele specifice amintim: cunoașterea cerințelor a cel puțin 50 de angajatori din regiunea NE în vederea creșterii gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc); valorificarea rezultatelor demersurilor de cercetare asupra cerințelor angajatorilor într-o strategie specific cu activități destinate studenților astfel încât aceștia să își sporească posibilitățile de angajare și de adaptare la statutul de angajat; realizarea unui program îmbunătățit de activități specifice de consiliere profesională în vederea facilitării accesului studenților pe piața muncii. Activitățile realizate până în prezent au fost: identificarea angajatorilor tradiționali ai absolvenților UBc la nivel instituțional și extinderea corpusului acestora cu noi angajatori; cunoașterea cerințelor angajatorilor în vederea sporirii gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților UBc; elaborarea unui set de propuneri cu privire la corelarea cerințelor angajatorilor cu pregătirea pentru piața muncii realizată în UBc; structurarea, revizuirea și prezentarea unui set de propuneri care să faciliteze inserția absolvenților săi pe piața muncii; participarea unui număr de 300 de studenți din anii pre-terminali la 5 sesiuni de informare; participarea unui număr de 6 specialiști din echipa proiectului la un curs de formare în domeniul consilierii și orientării în carieră și elaborarea unui Ghid de strategii actuale de facilitare a inserției absolvenților pe piața muncii. Oportunitățile generate pentru studenții din grupul țintă al proiectului țin de facilitarea accesului acestora la workshop-uri dedicate și sesiuni de consiliere profesională/în carieră, pe parcursul primului semestru al anului al II-lea de studii, astfel încât decizia de inserție pe piața muncii să fie mai temeinic fundamentată și pregătită. De asemenea, programul de consiliere este unul actualizat, atât prin raportare la perspectiva identificată a angajatorilor, cât și în urma cursului de formare la care au participat consilierii din cadrul proiectului.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău