Noi direcții de colaborare între Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea Tehnică a Moldovei

În perioada 7-9 septembrie 2023, o delegaţie condusă de Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF, preşedintele Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a realizat o vizită de lucru la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău. În prezenţa rectorului  Universităţii Tehnice a Moldovei, Prof. univ. dr. habil. Viorel BOSTAN şi a echipei sale, formată din prorectorul cu activitatea de cercetare, directorul Şcolii Doctorale şi directorii de departamente,  a fost semnat un nou Protocol de colaborare între cele două instituţii de învăţământ superior.

Întâlnirile între membrii celor două delegaţii au condus la consolidarea colaborărilor deja existente între cele două universităţi şi la extinderea acestora. Astfel, s-a discutat despre continuarea colaborărilor la nivel de studii de doctorat (în domeniile Ingineria Mediului şi Inginerie Industrială) prin realizarea tezelor de doctorat de interes comun, în cotutelă şi prin utilizarea, de către doctoranzi, a bazei materiale a celor două universităţi. S-au iniţiat planurile de învăţământ ale unor programe noi de studii de master cu dublă diplomă în domeniul tehnic. Dezvoltarea unor noi direcţii de colaborare în domeniul industriei alimentare, precum şi continuarea colaborării în cercetarea ştiinţifică, în cadrul competiţiilor de proiecte internaţionale, organizarea în comun de manifestări ştiinţifice, precum şi susţinerea reciprocă a demersurilor de publicare în revistele editate în cadrul celor două instituţii, au fost discutate împreună cu structurile corespunzătoare.  

De asemenea, colaborarea în programul ERASMUS+, la nivelele de Licenţă, Master şi Doctorat, va continua tradiţia mobilităţilor de studenţi şi cadre didactice, între cele două universităţi. Stagiile ERASMUS+ pot sprijini atât dezvoltarea cercetării doctorale, cât şi realizarea unor lucrări de finalizare inovatoare. Limba şi tradiţiile comune facilitează realizarea acestor stagii şi sprijină dezvoltarea bilaterală a celor două universități.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău