CONFERINȚA NAȚIONALĂ INOMENT „MODELE INOVATIVE DE MENTORAT ÎN FORMAREA PROFESORILOR”, EDIȚIA I

Vineri, 9 iunie 2023, va avea loc, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Conferința Națională INOMENT, „Modele inovative de mentorat în formarea profesorilor”, ediţia I.

În deschidere, vor lua cuvântul organizatorii, Conf.univ.dr. Bogdan Raţă, Prorector pentru Programe de Cercetare din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău , Conf. univ. dr. Carmen-Violeta Popescu, director DPPD și Lect. univ. dr. Gabriel Mareș, Președinte al Asociaţiei „Alumni” din cadrul UBc. Aceștia vor realiza o pledoarie pentru inovație, cum poate România să dezvolte un cadru care să încurajeze inovarea, ce rol poate juca mediul academic şi care este mentalitatea necesară pentru a inova. De asemenea, intervenţiile în plenul conferinţei se vor concentra asupra importanţei activităţii de practică pedagogică în formarea viitorilor profesori, cât și a rolului special pe care mentorul îl are în acest demers. Invitații de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, vor pleda pentru deschiderea către o mentalitate creativă, centrată pe elev, modernă și actuală. Doamna Gabriela Dima, reprezentant Teach for Romania, va aborda conceptul de „coaching adaptativ”, în care elevul are nevoie să fie văzut, auzit și acceptat, valorizat ca individ autonom. Domnul Conf. univ. dr. Ioan Dănilă va prezenta „Lecția în evenimente”, amintind invitaților prezenți, noțiunile fundamentale pentru o oră de curs reușită. Un moment special coordonat de către doamna Conf. univ. dr. Liliana Mâță și realizat de masteranzii de la programul Strategii inovative în educație, reușind crearea unei atmosfere destinse, „Alfabetul mentoratului” fiind astfel însușit prin jocuri moderne și o melodie pe care ar trebui să o fredoneze orice mentor.