ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU STUDII MEDII

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 27 iunie 2023 concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de opt ore pe zi, conform H.G. nr. 1336/2022:

1. Administrator patrimoniu cu studii medii, treapta III-1 post în cadrul Departamentului pentru Resurse Educaționale Multimedia.

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiţii (PDF)

Tabel cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 27.06.2023 (PDF)  

Barem de corectare - varianta 1 - pentru concursul din data de 27.06.2023 (PDF)  

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului din data de 27.06.2023 (PDF)  

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu (PDF