Departamentul de Consiliere Profesională

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Departamentul de Consiliere Profesională a luat fiinţă datorită cererii crescute de consultanţă pentru alegerea rutei profesionale şi plasamentul pe piaţa muncii.

Misiunea Departamentului de Consiliere Profesională (D.C.P.) este de a consilia şi sprijini absolvenţii de liceu, studenţii şi absolvenţii de studii superioare în dezvoltarea unor cariere de succes. Până la înfiinţarea Departamentului de Consiliere Profesională, orientarea carierei se desfăşura empiric şi nesistematic, iar selecţia profesională avea, şi deocamdată, are, încă, drept criteriu unic sau  predominant performanţa şcolară. În aceste condiţii Departamentul  de Consiliere Profesională îşi propune să dezvolte diverse programe de cunoaştere, conştientizare a intereselor profesionale ale studenţilor şi realizarea unei consilieri adecvate atât pentru efectuarea cu succes a studiilor universitare cât, mai ales, o bună inserţie pe piaţa muncii, prin intermedierea unui bun raport de corespondenţă între profilul absolventului şi solicitările locului de muncă.

Pentru o dezvoltare durabilă, pe termen lung a comunităţii locale se doreşte crearea unei legături directe şi permanente între mediul de afaceri şi mediul universitar, într-un sistem de tip "win-win", cu avantaje substanţiale de ambele părţi, pentru realizarea efectivă a premiselor unei educaţii permanente efective şi eficiente.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

VALORI ȘI PRINCIPII

  • Centrare pe client
  • Diversitate psihosocială şi culturală
  • Comunicare şi introspecţie
  • Calitate a procesului de consiliere
  • Aplicabilitate şi implicare
  • Empatie și dezvoltare personală