slide 2

960x150 sep

inginerie mica litere mica stiinte mica fsec mica fsmss mica dppd micacduvab 01

BibliotecaAM SAS

Ştiri şi evenimente

ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM” COD SMIS 124981

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”, cod 124981, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, pentru următorul post:

Citește mai departe...

Conferință Științifică Internațională de Terapie Ocupațională, ediția a III-a

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății organizează, în perioada 6-7 noiembrie 2020, în parteneriat cu Universitatea „Angel Kanchev” din  Ruse, Bulgaria, a III- a Conferință Științifică Internațională de Terapie Ocupațională cu genericul ”CO-V(O)ID-19 –Filling The Void and Combating Occupational Deprivation – A New Occupational Therapy Challenge”. În perioada pandemiei, izolarea și distanțarea socială au adâncit vidul ocupațional, în timp ce umanitatea încă încearcă să se adapteze la noua „normalitate”.

Citește mai departe...

TINERIADA 2020

Asociaţia Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău desfășoară, în perioada 06-07 noiembrie 2020, festivalul tuturor tinerilor din Bacău, proiect cofinanțat de către Direcția Județeană de Sport și Tineret Bacău. Activitățile din cadrul proiectului încep vineri 06 noiembrie 2020 şi se vor încheia duminică 08 noiembrie 2020. TINERIADA promite câteva zile pline de surprize şi activităţi plăcute şi utile. Cei curioşi vor putea participa la: training-uri, dezbateri, campanii de informare, campanie de ecologizare și multe altele.

Citește mai departe...

Etapă intermediară în implementarea unui proiect cofinanțat din Fondul Social European pentru dezvoltarea programelor de studii și a culturii antreprenoriale la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitatea de implementare a proiectului „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21/124981,  în valoare de 6.845.959,60 lei, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Liderul de proiect este Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa" din Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius" din Galați, Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău și SIVECO ROMÂNIA S.A București.

Citește mai departe...

ANUNȚ POSTURI VACANTE SCOASE LA CONCURS

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU organizează în data de 20 mai 2020 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante:

  • Inginer de sistem/informatician-în cadrul Serviciului de Informatizare și Comunicații Digitale

Informații detaliate (.pdf)

Tabel cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 20.05.2020

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului din data de 26.10.2020

Proces-verbal cu rezultatele obţinute în urma contestației punctajului de la proba scrisă a concursului din data de 26.10.2020

Raport final al concursului organizat în perioada 26.10.2020-28.10.2020

Deschiderea anului universitar 2020-2021 la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

IMPORTANT

Deschiderea anului universitar 2020-2021 va avea loc în data de 5 octombrie 2020. Activitățile didactice (curs/semniar/laborator/proiect) se vor desfășura în regim online, pe platforma Microsoft Teams, în intervalul orar 09-19, cu maximum 6-7 ore/zi pentru studenți. Activitățile didactice la formele de învățământ ID și IFR se vor desfășura conform orarului specific, în regim online.

Activitățile practice, la care se impune prezența studenților în cadrul Universității, vor fi realizate, astfel: partea teoretică se va face pe platforma Microsoft Teams, conform orarului; partea strict practică se va programa pentru ultimele 4 săptămâni ale semestrului I al anului universitar 2020-2021.

Cursurile de la programele de studii de doctorat se vor organiza online.

Studenții de la programele de studii de licență și master din anul I vor fi coordonați/îndrumați astfel încât să poată fi înregistrați pe platforma Microsoft Teams. Îndrumătorii de an vor organiza mai multe întâlniri online, cu studenții din anul I, în cadrul cărora li se va prezenta structura Universității și a facultății, regulamentele și măsurile specifice SARS-COV-2 adoptate de către Universitate.

Căminele vor funcționa numai pentru cazarea studenților străini, studenților din centrele de plasamanent și studenților aflați în situații speciale.

Cantina va funcționa în regim de catering, pe bază de precomandă.

Consiliul de administrație și Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău elaborează și aprobă, în mod continuu, regulamente noi și modificări la cele aflate în vigoare pentru a reduce la minimum efectele pandemiei SAR-COV-2, atât asupra sănătății salariaților și studenților, cât și asupra proceselor didactice și de cercetare desfășurate în cadrul Universității.

În acest sens, studenții, cadrele didactice, colaboratorii și toate persoanele interesate sunt rugate să acceseze informațiile de pe site-ul universității (www.ub.ro), platforma Teams, site-ul Ligii studențești și pagina de Facebook a Universității.

In memoriam Mihai Brescan: un reprezentant de frunte al matematicii academice

Istoria învăţământului superior băcăuan îl înscrie printre cei mai de seamă profesori de la Facultatea de Matematică de la fostul Institut Pedagogic, pe care a slujit-o cu destoinicie. Eminentul dascăl şi om de ştiinţă (28 iun. 1940, Brăila – 8 sept. 2020, Ploieşti) a absolvit liceul în Adjud (Vrancea) în 1958, precum şi Facultatea de Matematică-Fizică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în 1962. Din acelaşi an, şi-a început cariera universitară la Institutul Pedagogic Bacău (devenit Universitatea Bacău/ Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău), unde a activat până în 1980. Din acel an şi-a continuat activitatea la Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti (devenit din 1993 Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti), unde a educat generaţii de absolvenţi ai Facultăţilor de Litere şi Ştiinţe, Inginerie Mecanică şi Electrică, Inginerie de Petrol şi Gaze, predând cu predilecţie cursuri de logică matematică, topologie şi teoria mulţimilor. În perioada 1993-1996 a fost invitat de proaspeţii absolvenţi, la sfârşitul fiecărui an, să prezinte cursul festiv al promoţiei lor. A fost pensionat în 2012, datorită vârstei.

Citește mai departe...

Anunț important privind procedura de cazare în căminele universității

IMPORTANT

Pentru anul universitar 2020-2021, contractul de inchiriere este disponibil la adresa https://www.ub.ro/studenti/camin.

ATENTIE! Pentru anul universitar 2020-2021, studentii care au primit repartizare au obligatia de a transmite, sub forma scanata, contractul de inchiriere completat si semnat olograf la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pana pe data de 05.10.2020 ora 16.00

Admitere 2021 Romani de pretudindeni GIF 300X300

C1a

Oproteh 2021

UVABF1

 

Parteneri UVAB

Banner An

Proiectul PN II CAPACITĂȚI
Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România ANELIS PLUS

Europe Direct
 jooble
DigitalTwin
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal