slide 2

960x150 sep

inginerie mica litere mica stiinte mica fsec mica fsmss mica dppd micacduvab 01

BibliotecaAM SAS

Ştiri şi evenimente

Ziua Francofoniei sărbătorită de Facultatea de Litere în mediul online

Facultatea de Litere din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău serbează, în acest an, 20 de ani de când Ziua Francofoniei a devenit un eveniment constant și așteptat al lunii martie.  Pe data de 18 martie 2021, la ora 15:00, pe platforma Microsoft Teams, va avea loc un eveniment care își propune să marcheze atașamentul față de limba franceză, a cărei expresie rămâne la fel de puternică și în mediul virtual.  

Citește mai departe...

INFORMARE PRIVIND ÎNCEPEREA SEMESTRULUI II

IMPORTANT

În ședința Senatului universitar, din data de 28 ianuarie 2021, s-a aprobat începerea online a activităților didactice din semestrul II al anului universitar 2020-2021 și stabilirea, datei de 05 aprilie 2021, ca dată de trecere la sistemul „față în față” de derulare a activităților. Data stabilită va fi reevaluată, în funcție de contextul epidemiologic, pe 29 martie 2021.

Workshop-ul educațional „UN PAS SPRE VIITOR - INGINERIA O CARIERĂ DE SUCCES”, ediția a VIII-a

Facultatea de Inginerie, din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, organizează, în perioada 1 martie – 30 martie 2021, Workshop-ul educațional „UN PAS SPRE VIITOR - INGINERIA O CARIERĂ DE SUCCES”, ediția a VIII-a, respectiv o serie de întâlniri online găzduite pe platforma TEAMS a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Citește mai departe...

ANUNȚ privind selecția a 3 (trei) experți/universitate în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN”

Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță selecția a 3 (trei) experți/universitate - Rezultat 2, Activitatea 2.5 în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN” (Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16).

Detalii suplimentare în document (.pdf)

Tabel cu rezultatele selecției, în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale de participare, în vederea ocupării posturilor vacante

Tabel cu rezultatele selecției, în urma verificării îndeplinirii condițiilor specifice de participare

Tabel cu rezultatele finale ale selecției, în vederea ocupării posturilor vacante în cadrul proiectului QAFIN (Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16)

Anunț privind selecția în vederea ocupării unui post de Asistent de cercetare științifică

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării unui post de Asistent de cercetare științifică (Membru-cercetător postdoctoral nou) în cadrul contractului de cercetare nr. 82PCCDI/2018 „Tehnologii de fabricare inteligente pentru producția avansată a pieselor din industriile de automobile și aeronautică” – TFI PMAIAA, cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446, proiect component P5 „Eficientizarea proceselor de prelucrare a materialelor avansate utilizate în industriile auto și aerospațială”.

Detalii suplimentare în document (.pdf)

Tabel cu rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la selecția care va avea loc în data de 04.03.2021

Proces-verbal cu rezultatele obținute la procesul de selecție din data de 04 martie 2021

Proces-verbal, cu rezultatul final al procesului de selecție pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare științifică

Conferința Internațională OPROTEH organizată de Facultatea de Inginerie

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează online, în perioada 25-27 mai 2021, Conferința Internațională OPROTEH (Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field), ediţia a XVI-a.

Citește mai departe...

Activități pentru studenți în cadrul proiectului MULTITRACES coordonat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Proiectul MULTITRACES (http://multitraces.ub.ro/) marchează momentul de start pentru începutul Cursului internațional -  Instruire multidisciplinară în economia circulară și valorificarea inteligentă a zonei rurale pentru noi modele de afaceri, găzduit de Platforma Moodle a Universității Elene Internaționale din Grecia.

Citește mai departe...

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău parteneră la Festivalul „Romeo și Julieta” la Mizil

Gala de premiere a Festivalul internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”, ed. a XIV-a a avut loc pe 30.01.2021, on-line, pe platforma Zoom. Au fost prezenți on-line peste100 de participanți, printre care și nume de referință ale vieții culturale românești, dar și din Republica Moldova, Ucraina, cum ar fi acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din R. Moldova, acad. Nicolae Dabija, criticul Daniel Cristea-Enache.

Citește mai departe...

Admitere 2021 Romani de pretudindeni GIF 300X300

C1a

Oproteh 2021

UVABF1

 

Parteneri UVAB

Banner An

Proiectul PN II CAPACITĂȚI
Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România ANELIS PLUS

Europe Direct
 jooble
DigitalTwin
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal