slide 2

960x150 sep

inginerie mica litere mica stiinte mica fsec mica fsmss mica dppd micacduvab 01

BibliotecaAM SAS

Ştiri şi evenimente

ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SEM. II 2019-2020

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de conferențiar universitar și asistent universitar publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României nr. 306 din 15 aprilie 2020, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

Citește mai departe...

Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție, pentru ocuparea postului vacant în cadrul proiectului POCU/320/6/21, cod SMIS 121221

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță rezultatul final al procesului de recrutare și selecție (07.08.2020, ora 14.00), în cadrul proiectului POCU/320/6/21, cu titlul „Inserţia pe piaţa muncii-vectorul învăţământului terţiar”, Cod SMIS 121221:

Citește mai departe...

Rezultatul procesului de recrutare și selecție, pentru ocuparea postului vacant în cadrul proiectului POCU/320/6/21, cod SMIS 121221

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță rezultatul procesului de recrutare și selecție (06.08.2020, ora 14.00), în cadrul proiectului POCU/320/6/21, cu titlul „Inserţia pe piaţa muncii-vectorul învăţământului terţiar”, Cod SMIS 121221, pentru  postul vacant de Responsabil 4 stagii de practică, activitatea 4.4.-Partener 3, în echipa de implementare:

Citește mai departe...

Tabel cu rezultatul verificării eligibilității candidaturii, pentru procesul de recrutare și selecție, în vederea ocupării postului vacant în cadrul proiectului POCU/320/6/21, cod SMIS 121221

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, anunță

Citește mai departe...

ANUNȚ cu privire la recrutarea și selecția personalului în cadrul proiectului POCU/320/6/21 cu titlul „Inserţia pe piaţa muncii-vectorul învăţământului terţiar”

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, anunță organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului POCU/320/6/21 cu titlul „Inserţia pe piaţa muncii-vectorul învăţământului terţiar”, Cod SMIS 121221, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, pentru următorul post vacant în echipa de implementare:

  • Responsabil 4 stagii de practică, activitatea 4.4.-Partener 3 – 1post, perioadă determinată de două luni (01 noiembrie – 31 decembrie 2020), timp parțial de muncă.

Numărul de ore/lună alocate și remunerarea sunt în acord cu bugetul aprobat al proiectului. Detalii în cocument (.pdf)

Anunț public referitor la alegerea membrilor CSUD din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru mandatul 2020-2024

Anunț public referitor la alegerea membrilor CSUD din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Citește mai departe...

Proiect CNFIS-FDI-2020-0121

A fost publicat raportul final al selecției organizate în perioada 16.07.2020-17.07.2020, pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului  CNFIS-FDI-2020-0121.

Proiectul transnaţional GameIT a fost finalizat cu succes la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În intervalul 2017-2020, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, reprezentată prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, a fost parteneră alături de alte două instituții internaționale de învățământ superior: Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Norvegia și University of Ljubljana (UL), Slovenia, în proiectul de tip Erasmus +, GameIT,  coordonat de Philological School of Higher Education in Wrocław, Polonia.

Citește mai departe...

Admitere 2021 Romani de pretudindeni GIF 300X300

C1a

Oproteh 2021

UVABF1

 

Parteneri UVAB

Banner An

Proiectul PN II CAPACITĂȚI
Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România ANELIS PLUS

Europe Direct
 jooble
DigitalTwin
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal