Departamentul de management

DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT reprezinta un compartiment cu rol de coordonare si executie ce sprijina Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Universitate (CEACU) in realizarea managementului calitatii. DM reprezinta un element al structurii organizatorice a SIM din Universitatea "VASILE ALECSANDRI" din Bacau.

Obiectivul fundamental al DM este buna functionare a Sistemului Integrat de Management (SIM) din Universitatea "VASILE ALECSANDRI" din Bacau prin proiectarea, implementarea, actualizarea si supravegherea continua a acestuia.


pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.