slide 2 Admitere
inginerie mica litere mica stiinte mica fsec mica fsmss mica dppd mica SAS

Ştiri şi evenimente

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău sărbătorește aniversarea a 55 de ani de Învăţământ Superior de Educaţie Fizică şi Sport

În perioada 15-16 noiembrie 2019 la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău vor avea loc manifestările științifice organizate sub semnul aniversării a 55 de ani de învăţământ superior de educaţie fizică şi sport în Bacău. În acest cadru se vor desfășoara: Conferinţa Stiinţifică Internaţională „Realizări şi perspective în domeniul Științei Sportului și Educaţiei fizice în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european”, ediţia a VIII-a și Conferința Științifică Internațională Studenţească sub genericul „Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice”, ediția a II a.

Citește mai departe...

Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” doamnei Prof. univ. dr. Johanna Elisabeth van BRUGGEN de la Universitatea Dalhousie din Canada

Joi, 14 noiembrie 2019, începând cu ora 11:00, în Aula Universității, va avea loc ceremonia pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, conferit doamnei Prof. univ. dr. Johanna Elisabeth van BRUGGEN de la Universitatea Dalhousie din Canada. Personalitate marcantă în domeniul Terapiei Ocupaționale, fondatorul Consorțiului ENOTHE (Rețeaua Europeană de Terapie Ocupațională în Învățământul Superior)  și a fost președinte și director executiv ENOTHE în perioada 1995-2010, precum și co-fondatorul Consiliului Terapeuților Ocupaționali din Țările Europene (Council of Occupational Therapists for the European Countries).

Citește mai departe...

Conferința tema „Strategii de creștere favorabilă incluziunii sociale la nivel local și regional”, ediția a II-a

Centrul de Informare Europe Direct Bacău, cu structura gazdă Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în parteneriat cu Judeţul Bacău și Municipiul Bacău, organizează cea de-a doua ediție a Conferinței CIED Bacău, cu tema „Strategii de creștere favorabilă incluziunii sociale la nivel local și regional”.

Citește mai departe...

Anunț post scos la concurs secretar Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU organizează în data de 3 decembrie 2019 concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (2 ani) a postului temporar vacant de:

  • Secretar facultate – un post în cadrul Facultății de Litere

Detalii suplimentare în document (.pdf)

Tabel nominal cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs (.pdf)

REZULTATELE FINALE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55 ) și ținând cont de calendarul procesului de recrutare și selecție a personalului anunță

Citește mai departe...

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „INTERNAȚIONALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DOCTORAT - SUPORT AL PERFORMANȚEI ȘI FORMĂRII TINERILOR PRIN ȘI PENTRU CERCETARE” (INTERSTUMD)

Miercuri, 30 Octombrie 2019, începând cu ora 16:00, în sala BI42 a Şcolii de Studii Doctorale, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0087 „Internaționalizarea studiilor universitare de master şi doctorat - suport al performanţei şi formării tinerilor prin şi pentru cercetare” (InterSTUD-MD) şi a Programului ERASMUS+, va fi susținută conferința “Vitamin B2 as active agent in drug delivery: concept and applications” (Conf.dr. Edouard BADARAU, Universitatea din Bordeaux, FRANŢA).

Citește mai departe...

REZULTATELE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55 ) și ținând cont de calendarul procesului de recrutare și selecție a personalului anunță

Citește mai departe...

WORKSHOPUL „ȘCOALA MOTIVAȚIONALĂ”

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat în data de 21 octombrie 2019, ora 11:00, în Aula Universității, workshopul „Școala motivațională”, în cadrul proiectului POCU 121221 „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”.

Citește mai departe...

Admitere romani de pretudindeni gif 300x300

 

 

conf2019 UVABF1

 

Parteneri UVAB

Banner An

Proiectul PN II CAPACITĂȚI
Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România ANELIS PLUS

Europe Direct
Jooble
DigitalTwin
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.