slide-1
Evaluare ARACIS inginerie mica litere mica stiinte mica fsec mica fsmss mica dppd mica

Ştiri şi evenimente

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ȘI ADMINISTRATIVE – LUNI, 23 IANUARIE 2017

Consiliul de administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a hotărât ca activitatea didactică şi nedidactică să se desfăşoare normal în ziua de 23.01.2017. Astfel, examenele se vor desfăşura conform programării comunicate studenţilor. Decanatele, departamentele şi secretariatele facultăţilor vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura buna desfăşurare a examenelor, iar personalul didactic auxiliar și administrativ îşi va derula activitatea în programul obișnuit.

Conferința „Didactică și metodică în învățământul primar”

Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, în colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Consiliul Judeţean Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău, vă invită vineri, 20 ianuarie 2017, la Conferința „Didactică și metodică în învățământul primar”.

Citește mai departe...

Măsuri condiții meteo 9 și 10 ianuarie 2017

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău nu va întrerupe activitățile didactice în zilele de 9 și 10 ianuarie 2017. Studenții care nu vor putea ajunge la cursuri din cauza condițiilor meteo vor putea recupera, la cerere, activitățile didactice în regim gratuit.

ANUNŢ CU PRIVIRE LA INTENŢIA DE SELECTARE A PARTENERULUI/PARTENERILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS 6.13 – 6.14., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 -  Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.IV: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie

Citește mai departe...

Dezbaterea „Eminescu. Moştenire culturală” organizată la Facultatea de Litere

Împlinirea a 167 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu va fi marcată printr-o dezbatere  în sala de lectură a Bibliotecii Universității „Vasile Alescandri” din Bacău, organizată de centrul de cercetare CETAL și Facultatea de Litere, vineri, 13 ianuarie 2017, începând cu ora 12.

Citește mai departe...

ANUNŢ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTARE A PARTENERULUI/PARTENERILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS 6.13 – 6.14., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunţă finalizarea procedurii de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 -  Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.IV: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

Citește mai departe...

Simpozionul „Decembrie 1989. Imaginea si realitate istorică dupa un sfert de veac”

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru”  Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau și Consiliul Județean Bacau organizează, marți 20 decembrie 2016, ora 13, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” Simpozionul  "Decembrie 1989. Imaginea si realitate istorică dupa un sfert de veac".

Moderator: Prof. univ. dr. Gabriel LEAHU, Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru”, Bacău

Citește mai departe...

Finalizarea Proiectului Dezvoltare profesională și angajabilitate – convergența universității cu piața muncii (DeProfAn)

Miercuri, 14.12.2016, ora 16.00, sala D224, corp D, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc evenimentul final în cadrul proiectului UEFISCDI – FDI-2016-0101, cu titlul „Dezvoltare profesională și angajabilitate – convergența universității cu piața muncii”, acronim DeProfAn, proiect obținut prin competiție națională.

Citește mai departe...

 

UVABF1

 

Parteneri UVAB

banner

Proiectul PN II CAPACITĂȚI
Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România ANELIS PLUS

Europe Direct
Jooble
DigitalTwin
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.