slide 2 Admitere

inginerie mica litere mica stiinte mica fsec mica fsmss mica dppd mica SAS

Ştiri şi evenimente

ATENȚIE

ACTIVITĂȚILE DIDACTICE ȘI ACTIVITĂȚILE DE RELAȚII DIRECTE/CONTACT CU PUBLICUL RĂMÂN SUSPENDATE PE TOATĂ PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

Programul Euro 200, anul universitar 2019-2020

Mai multe informatii privind programul Euro 200, anul universitar 2019-2020, pot fi gasite aici

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelungește suspendarea activităților didactice până la data de 29 martie 2020

Consiliul de administrație, în ședința extraordinară de astăzi, 16 martie 2020, a decis prelungirea suspendării activităților didactice până la data de 29 martie 2020, cu posibilitatea extinderii acesteia, în funcție de evoluția situației privind COVID-19.

Universitatea va actualiza continuu, pe site (www.ub.ro), informațiile privind măsurile suplimentare de prevenție adoptate.

MODALITĂȚI DE PLATĂ/ ÎNCASARE A TAXELOR ȘI ALTOR OPERAȚIUNI

Având în vedere suspendarea activităților de relații directe/contact cu publicul din cadrul UBc (Birourile Registratură, Acte studii, Casierie, Secretariate), în perioada 13 – 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de contextual epidemiologic, vă informăm că începand cu data de 13.03.2020 nu se mai fac încasări/plati cu numerar/POS prin casieria Universității.

 • Toate plațile privind taxele de școlarizare/reexaminare/recuperare, etc., vor fi facute exclusiv on-line pe site-ul Universității.
 • Taxele de cazare in caminele Univeritatii pot fi achitate in contul RO44TREZ06120F331400XXXX, CIF 4278094, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau.
 • Agentii economici colaboratori vor achita datoriile catre Universitate in contul indicat pe factura.
 • Nu se vor mai achita burse/alte deconturi în numerar prin casieria Universitații. Studenții care au de primit burse/alte deconturi prin casierie, vor comunica dovada deschiderii unui cont bancar pe numele lor în care se vor vira c/v burselor/altor deconturi.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău suspendă activitățile de relații cu publicul în perioada 13-22 martie 2020

Consiliul de administrație al UBc a decis luarea unor măsuri suplimentare de prevenție privind răspândirea virusului COVID-19, după cum urmează:

 1. Se suspendă activitățile didactice la toate formele de învățământ, începând de vineri, 13 martie până pe 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, în funcție de contextul epidemiologic;
 2. Se suspendă activitățile de relații directe/contact cu publicul din cadrul UBc (Birourile Registratură, Acte studii, Casierie, Secretariate), în perioada 13 – 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire. Orice solicitare poate fi transmisă, în această perioadă, exclusiv online, pe adresele de e-mail oficiale ale Universității (Rectorat – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Facultatea de Inginerie – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Facultatea de Litere – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Facultatea de Științe – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Facultatea de Științe Economice – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).
 3. Pentru orice alte informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați telefonic, la următoarele numere: Rectorat – 0234/534 712, Facultatea de Inginerie – 0234/580 170, Facultatea de Litere – 0234/588 884, Facultatea de Științe – 0234/571 012, Facultatea de Științe Economice – 0234/516 345 și FȘMSS – 0234/517 715.
 4. Consiliul de administrație recomandă, atât salariaților, cât și studenților, să respecte, în continuare, toate recomandările cu privire la măsurile de prevenire a infecției cu COVID-19, în special, evitarea deplasărilor și a zonelor aglomerate;
 5. Universitatea va actualiza continuu, pe site (www.ub.ro), informațiile privind măsurile suplimentare de prevenție adoptate. 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău suspendă activitățile didactice în perioada 13-22 martie 2020

Având în vedere evoluția infecției cu COVID-19 și contextul epidemiologic actual, precum și recomandările MEC, Consiliul de administrație al UBc a decis suspendarea activităților didactice, în perioada 13-22 martie 2020, după cum urmează:

 1. Începând de vineri, 13 martie 2020, ora 13:00, se suspendă activitățile didactice la programele de studii universitare de licență, master și doctorat, învățământ cu frecvență (IF);
 2. Începând de vineri, 13 martie 2020, ora 09:00, se suspendă activitățile didactice și tutoriale la studiile universitare de licență, la formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR) și învățământ la distanță (ID), studiile postuniversitare și programele de conversie profesională;
 3. Se suspendă, în această perioadă, orice activitate extracurriculară (competiții sportive, conferințe, workshop-uri, dezbateri, cursuri de pregătire pentru BAC etc.);
 4. Serviciile sociale (căminele, cantina) și activitatea administrativă a UBc vor funcționa în regim normal;
 5. În funcție de evoluția evenimentelor, Consiliul de administrație va decide dacă perioada de suspendare va fi prelungită;
 6. Consiliul de administrație recomandă, atât salariaților, cât și studenților, să respecte toate recomandările cu privire la măsurile de prevenire a infecției cu COVID-19, în special, evitarea deplasărilor și a spațiilor aglomerate;
 7. Toate activitățile suspendate sau amânate se vor recupera online sau prin reprogramarea lor, după un orar stabilit la nivelul departamentelor/facultăților;

Salariații, studenții și colaboratorii universității vor fi informați continuu pe site-ul universității (www.ub.ro) și la telefon 0234/534.712.

Măsuri de prevenire CORONAVIRUS adoptate de conducerea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Având în vedere contextul epidemiologic actual, la nivel național și internațional, pentru prevenirea infecției cu coronavirus (COVID-19), la nivelul Univesității „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost înființată Comisia responsabilă cu gestionarea și managementul situațiilor de infectare cu virusul COVID-19, care a analizat și propus următoarele măsuri:

 1. Se amână orice tip de manifestare, organizată la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, care presupune adunarea de persoane din țară și din străinătate. Persoanele de contact responsabile vor lua măsuri pentru a înștiința organizatorii și pentru a reprograma, de comun acord, evenimentele (conferințe, workshop-uri, cursurile de pregătire pentru BAC etc.).
 2. Activitățile din cadrul proiectelor aflate în derulare, care presupun, în această perioadă,  deplăsări sau participarea unor reprezentanți de la instituții și organizații, se vor reprograma, cu informarea autorității care finanțează proiectul;
 3. Se suspendă mobilitățile din cadrul programului ERASMUS+. Mobilitățile de studenți și de personal didactic și auxiliar se vor reprograma pe parcursul anului universitar în curs și cel următor. Se va solicita prelungirea contractului financiar ERASMUS nr. 2019-1-RO01-KA103-061521 de către Agenția ANPCDEFP;
 4. Întreg corpul academic și studenții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău vor fi informați, în mod continuu, asupra tuturor modificărilor care apar în gestionarea acestei situații și se vor lua măsuri conform legislației în vigoare.

Măsuri privind atitudinea corectă pentru protejarea sănătății tinerilor din unitățile de învățământ universitar de stat și particulare

Urmare adresei Ministerului Sănătății - Inspecția Sanitară de Stat nr. 2680/28.02.2020, referitoare la respectarea măsurilor privind atitudinea corectă pentru protejarea sănătății tinerilor din unitățile de învățământ universitar de stat și particulare, vă aducem la cunoștință conduita în fața suspiciunii de infecție cu coronavirus COVID 19 și anume:

 - persoanele care vin din zonele afectate China continentală, Coreea de Sud, Japonia, Italia și Iran, etc. (lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă și a celor afectate este disponibilă pe situl https://www.cnscbt.ro/index.php/sfatcalatori/1430-informatii-pentru-calatori-actualizare-24-02-2020/file și se actualizează de câte ori este nevoie) vor completa chestionarul (anexat) după modelul celui utilizat în aeroporturi, cu completarea la rubrica „țara de origine” cu meționarea și a localității de unde vin. Aceste chestionare se completează la sediul Universității/emailul universității, după care conducerea acesteia le va preda Direcției de Sănătate publică a Județului Bacău.

Measures regarding the correct attitude towards the protection of the health of young people in public and private Higher Education Institutions

Ministry of Health

Public Health Directorate of Bacau County

Public Health Control Office No.4630/28.02.2020

For attention of Bacau Public and private Higher education institutions Bacau County

Following the address of the Ministry of Health - State Health Inspection no. 2680/28.02.2020, regarding the compliance with the measures related to the correct attitude towards the protection the health of young people in public and private Higher education institutions, we inform you about the conduct towards the suspected infection with COVID 19 coronavirus, namely:

   - people coming from the affected areas of Mainland China, South Korea, Japan, Italy and Iran, etc. (the list of areas with extended community transmission and those affected is available on the site http://www.cnscbt.ro/index.php/1426-1582534542926-lista-zonelor-cu-transmitere-comunitara-extinsa-covid-19-actualizare-24-02-2020 and updated as often as necessary) shall complete the questionnaire (attached) according to the template used in airports, by filling in the country of origin mentioning also the locality where they come from. These questionnaires are completed at the University headquarters / university email, afterwards the management shall hand them over to the Public Health Directorate of Bacau County.

Mesures concernant l'attitude correcte pour protéger la santé des jeunes dans les universités publiques et privées 

Ministère de la Santé

Direction de la santé publique du Départment de Bacau

Bureau de contrôle de la santé publique No.4630/28.02.2020

À l'attention des Établissements d'enseignement supérieur publics et privés de Bacau Department de Bacau

Après l'adresse du Ministère de la Santé - Inspection Sanitaire de l'État no. 2680/28.02.2020, en ce qui concerne le respect des mesures à propos de l'attitude correcte pour protéger la santé des jeunes dans les universités publiques et privées, nous vous informons sur la conduite de susception de l'infection par le coronavirus COVID 19, à savoir :

   - les personnes venant des zones affectées de Chine continentale, de Corée du Sud, du Japon, d'Italie et d'Iran, etc. (la liste des zones à transmission communautaire étendue et des personnes concernées est disponible sur le site internet : http://www.cnscbt.ro/index.php/1426-1582534542926-lista-zonelor-cu-transmitere-comunitara-extinsa-covid-19-actualizare-24-02-2020 et mise à jour si nécessaire) remplira le questionnaire (ci-joint) selon le modèle utilisé dans les aéroports, avec le pays d'origine en mentionnant aussi la localité d'où ils viennent. Les questionnaires sont remplis à l'Université / adresse e-mail de l'Université, après quoi la direction va les envoyer à la Direction de la santé publique du Département de Bacau.

Admitere romani de pretudindeni gif 300x300

 

 

conf2020

UVABF1

 

Parteneri UVAB

Banner An

Proiectul PN II CAPACITĂȚI
Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România ANELIS PLUS

Europe Direct
Jooble
DigitalTwin
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal