slide 2 Admitere
inginerie mica litere mica stiinte mica fsec mica fsmss mica dppd mica SAS

Ştiri şi evenimente

Anunț posturi scoase la concurs

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU organizează în data de 21 octombrie 2019 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • Șef Birou Rectorat - 1 post
  • Șef Birou Salarizare - 1 post
  • Șef Birou Contabilitate-Bugete și Venituri Proprii - 1 post
  • Șef Birou Contabilitate, Cercetare și Proiecte din Fonduri Speciale - 1 post
  • Portar/Fochist - 1 post

pe perioadă nedeterminată. Detalii AICI

Tabel nominal cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 21.10.2019 (.pdf)

Procesele-verbale cu rezultatele obţinute, de către candidați, la proba scrisă a concursului din data de 21.10.2019 (.pdf)

Procesele-verbale cu rezultatele obţinute, de către candidați, la interviul din data de 23.10.2019 (.pdf)

REZULTATELE FINALE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM” (

ÎÎn conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), se anunță

Citește mai departe...

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PRIVIND ELIGIBILITATEA CANDIDAȚILOR ÎN CADRUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SM

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55 ) și ținând cont de calendarul procesului de recrutare și selecție anunță

Citește mai departe...

ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU - PROFORM COD SMIS 124981

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, definită ca Partener P5 anunță organizarea procesului de recrutare și selecție a cadrelor didactice ce vor face parte din grupul țintă, alcătuit din 15 persoane, în proiectul „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”, cod 124981, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, în conformitate cu Metodologia + anexele.

Informații detaliate în document (.pdf)

Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Traficul de fiinţe umane  este noua formă de  sclavie a zilelor noastre, motiv pentru care munca de prevenire a acestui flagel este o activitate ce trebuie desfăşurată în mod sistematic şi coordonat, cu folosirea tuturor resurselor sociale, reprezentând un aspect de maximă actualitate. În perioada 14 - 20 octombrie 2019, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) organizează o serie de evenimente dedicate marcării ,,Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane”.

Citește mai departe...

REZULTATELE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), se anunță

Citește mai departe...

SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE ESTETICĂ, EDIȚIA A XXIV-A

Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău organizează cea de-a XXIII-a ediție a Simpozionului Naţional de Estetică, în perioada 17 – 19 octombrie 2018, sub genericul Timp și ficțiune. Parteneri în acest proiect sunt Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „George Bacovia” din Bacău și Teatrul Municipal „Bacovia”.

Citește mai departe...

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Pe parcursul anului universitar 2019-2020, Facultatea de Litere din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă FORMAREA COMPETENȚELOR DE RECUNOAȘTERE A ÎNVĂȚĂRII ANTERIOARE.

Citește mai departe...

Admitere romani de pretudindeni gif 300x300

 

 

conf2019 UVABF1

 

Parteneri UVAB

Banner An

Proiectul PN II CAPACITĂȚI
Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România ANELIS PLUS

Europe Direct
Jooble
DigitalTwin
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.