slide 2

960x150 sep

inginerie mica litere mica stiinte mica fsec mica fsmss mica dppd micacduvab 01

BibliotecaAM SAS

Ştiri şi evenimente

Proiect CNFIS-FDI-2020-0121

A fost publicat proces verbal cu rezultatele obținute la procesul de selecție, din data de 16.07.2020, pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0121.

Anunt selectie proiect CNFIS-FDI-2020-0181

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0181 cu titlul: „Modernizarea structurilor și procedurilor de evaluare a calității activității didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău” (DIDAC), a următoarelor posturi vacante:

Citește mai departe...

A început admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Cu o experienţă de șase decenii în învăţământul superior, Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău oferă la admitere, pentru anul academic 2020-2021, un număr de 4100 locuri, reprezentând capacitatea totală de şcolarizare, din care 949 locuri finanţate de la buget pentru licenţă și master, incluzând locuri pentru cetățenii români, pentru românii de etnie romă, absolvenţii de licee din mediul rural, candidații din sistemul de protecție socială, domenii prioritare şi românii de pretutindeni (cu bursă și fără bursă). Înscrierea la cele 5 facultăţi Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii se face anul acesta doar online, accesând platforma www.admitere.ub.ro. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie online la sediul facultăților, de luni până vineri, în intervalul 09:00-15:00 și sâmbătă de la 09:00-12:00. Perioada de înscriere la studiile universitare de licență și master este 6-30 iulie 2020, pentru toate cele 5 facultăți, iar taxa de înscriere este de 100 lei/dosar.

Citește mai departe...

Anunt selectie proiect CNFIS-FDI-2020-0461

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0461 cu titlul: „Susținerea publicării în reviste indexate de Clarivate Analytics și dezvoltarea unui modul pentru managementul informației specifice, parte a bazei de date a cercetării științifice a universității” (acronim UBc-in-WoS),

Citește mai departe...

ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI - PROIECTUL PROFORM (COD SMIS 124981)

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), Universitatea anunță organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”, cod 124981, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, pentru următoarele posturi:

Citește mai departe...

Anunț selecție proiect CNFIS-FDI-2020-0121

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0121 cu titlul: „Student la UBc! Acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate” (Stud-UBc), a următoarelor posturi vacante:

  • trei posturi de Expert grup țintă licee din mediul rural și urban sub 10000 de locuitori din localitățile Sascut, Bicaz și Roznov;
  • cinci posturi de Expert relații sociale, studenți în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, câte un post pentru fiecare din cele cinci facultăți ale universității.

Mai multe detalii în documentul atașat

Tabel cu rezultatul verificării dosarelor candidaţilor înscrişi (afișat 10.07.2020, ora 12.00)

Admitere 2021 Romani de pretudindeni GIF 300X300

C1a

Oproteh 2021

UVABF1

 

Parteneri UVAB

Banner An

Proiectul PN II CAPACITĂȚI
Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România ANELIS PLUS

Europe Direct
 jooble
DigitalTwin
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal