DOCUMENTE, PLANURI, RAPOARTE

Plan strategic și planuri operaționale

Obiectivele în domeniul sistemului integrat de management

Rapoarte privind analiza sistemului integrat de management

Rapoarte de activitate

Rapoarte de evaluare internă a programelor de studii ale FSE

Rapoarte de evaluare ale cadrelor didactice

Planuri și rapoarte privind activitatea de cercetare

Alte documente

 

REGULAMENTE ŞI METODOLOGII PROPRII

  

MINUTE ŞEDINŢE CONSILIUL FACULTĂŢII