Decan: 

 • Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard TURCU
 

Prodecani:

 • Lector univ. dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU
 • Conf. univ. dr. Laura-Cătălina ŢIMIRAŞ
 

Membrii Consiliului Facultăţii:

 • Prof. univ. dr. Mihai DEJU
 • Prof. univ. dr. Eugenia HARJA
 • Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard TURCU
 • Conf. univ. dr. Costel CEOCEA
 • Conf. univ. dr. Bogdan Vasile NICHIFOR
 • Conf. univ. dr. Aristiţa ROTILĂ
 • Conf. univ. dr. Laura-Cătălina ŢIMIRAŞ
 • Lector univ. dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU
 • Oana-Elena ANTOCHI - Student Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Nicoleata BEJAN - Student Marketing
 • Ovidiu-Constantin MARIAN - Student Contabilitate şi informatică de gestiune