ANUNȚ IMPORTANT: 

Având în vedere starea de urgență pe care o parcurgem, regulamentul de admitere va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu.

În anul 2020, se organizează admitere pentru atât pentru programele de studii de licență, cât și de master, în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS.

Regimul taxelor (de admitere, de înmatriculare, de studii etc.) rămâne neschimbat.

Modificările și completările care apar la regulamentul de admitere, aprobate de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, vor fi comunicate prin mijloace electronice.

 

CONDIŢII ŞI CALENDAR ADMITERE 2020* - LICENŢĂ ŞI MASTER

* în conformitate cu regulamentul de admitere în vigoare. A se vedea precizările de mai sus.

 

Studii universitare de LICENŢĂ

Admiterea se face pe bază de concurs.
 • Media generală de admitere este formată din 100 % Media de la bacalaureat;
 • Probă de concurs: completarea unui eseu motivaţional, notat cu Admis/ Respins.
 
Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie. Candidaţii vor indica pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, opţiunile în ceea ce priveşte programul de studii şi forma de finanţare (buget / taxă). Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni, în funcţie de locurile rămase libere la programele de studii respective. Exemplu: Candidatul respins la programul de studii A - prima opţiune indicată în fişa de înscriere la concursul de admitere, nu poate ocupa un loc la programul de studii B - a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru programul de studii B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.

 

Criteriile de departajare la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la examenul de bacalaureat, astfel:

 1. Nota obţinută la disciplina economie;
 2. Nota obţinută la disciplina matematică;
 3. Nota obţinută la disciplina limba şi literatura română.
 
Calendar admitere:
- prima sesiune:
 • perioada de înscriere: 09 - 30 iulie 2020;
 • afişarea rezultatelor: 31 iulie 2020;
 • contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 03 august 2020;
 • confirmarea locului: 03 august 2020, de la ora 12,00 - 06 august 2020;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 07 august 2020;
 
- a doua sesiune:
 • perioada de înscriere: 03 - 18 septembrie 2020;
 • afişarea rezultatelor: 21 septembrie 2020;
 • contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 22 septembrie 2020;
 • confirmarea locului: 22 - 24 septembrie 2020;
 • afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2020.
 
Cuantumul taxelor:
   Taxa de înscriere la concursul de admitere: 200 lei (taxa de admitere este aceeaşi indiferent de numărul de opţiuni ale candidaţilor);
   Taxa de înmatriculare: 50 lei;
   Taxa de studiu pentru anul I, pentru studenţii cu taxă:
 • 2.800 lei/an – IF;
 • 2.600 lei//an – ID, IFR.
 
CONTACT: Tel/Fax: 0234-516345; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
 

Studii universitare de MASTER

Admiterea se va face pe bază de concurs.
Media generală de admitere este determinată astfel:
          • Media de la examenul de licenţă - 50 %;
          • Nota de la testul grilă de cunoştinţe de specialitate - 50 %.
Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie. Candidaţii vor indica pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, opţiunile în ceea ce priveşte programul de studii şi forma de finanţare (buget / taxă). Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni, în funcţie de locurile rămase libere la programele de studii respective. Exemplu: Candidatul respins la programul de studii A - prima opţiune indicată în fişa de înscriere la concursul de admitere, nu poate ocupa un loc la programul de studii B - a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru programul de studii B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.
 

Tematica pentru testul de cunoştinţe de specialitate:

 
Criteriile de departajare la medii egale:
 1. Nota obţinută la testul grilă;
 2. Media examenului de licenţă;
 3. Media anilor de studii de licenţă.
 
Calendar admitere:       
- prima sesiune:
 • perioada de înscriere: 09 – 29 iulie 2020;
 • test de cunoştinţe de specialitate: 30 iulie 2020;
 • afişarea rezultatelor: 31 iulie 2020;
 • contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii: 03 august 2020;
 • confirmarea locului: 03 august 2020, de la ora 12,00 – 06 august 2020;
 • afişarea rezultatelor după confirmare: 07 august 2020.
 
- a doua sesiune:
 • perioada de înscriere: 03 – 17 septembrie 2020;
 • test de cunoştinţe de specialitate: 18 septembrie 2020;
 • afişarea rezultatelor: 21 septembrie 2020;
 • contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii: 22 septembrie 2020;
 • confirmarea locului: 22 - 24 septembrie 2020;
 • afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2020.

 

Cuantumul taxelor:

   Taxa de înscriere la concursul de admitere: 200 lei (taxa de admitere este aceeaşi indiferent de numărul de opţiuni ale candidaţilor);
   Taxa de înmatriculare: 50 lei;
   Taxa de şcolarizare pentru anul I, pentru studenţii cu taxă: 3.000 lei/an.

Pentru informaţii suplimentare vezi: Regulament de organizare și desfășurare a admiterii pentru anul universitar 2020-2021 la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău

CONTACT: Tel/Fax: 0234-516345; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Facebook  fb icon 325x325