DESPRE FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

FSE 5          

Chestionar privind gradul de satisfacție al studenților față de serviciile oferite de Universitate


Toți studenții sunt rugați să completeze Chestionarul privind gradul de satisfacție al studenților față de serviciile oferite de Universitate pe durata studiilor efectuate la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
Chestionarul poate fi completat accesând următorul link: https://forms.office.com/r/b6DyRY4KGt,
sau scanând codul QR de mai jos:

cod QR


Învăţământul superior economic a fost lansat în anul 1990 în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, componentă a Universităţii din Bacău (în prezent Universitatea,,Vasile Alecsandri” din Bacău) şi a fost reprezentat de specializarea Marketing.

La momentul actual, programele de studii oferite de Facultatea de Ştiinţe Economice - înfiinţată în anul 2004 - sunt: pentru studii de licenţă: Administrarea afacerilor, Contabilitate şi informatică de gestiune şi Marketing; iar pentru studii universitare de master: Contabilitate, audit şi expertiză contabilă, Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii şi Marketing şi comunicare în afaceri.

Misiunea Facultăţii de Ştiinte Economice este didactică şi de cercetare ştiinţifică.

Conţinutul programelor academice, metodele de predare şi infrastructura facultăţii răspund exigenţelor unui învăţământ academic modern, Facultatea de Ştiinţe Economice fiind o prezenţă activă şi dinamică în sistemul academic naţional şi în viaţa economică şi socială.