FSE 5

 

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND ÎNCEPEREA ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021 

 

MESAJE DE ÎNCEPUT DE AN UNIVERSITAR

Vă invităm să accesați link-ul de mai jos pentru a urmări mesajele transmise de: conducerea Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău și a Facultății de Științe Economice, Prefectul județului Bacău și Președintele Asociației Ligii Studențești din Universitate, cu ocazia începerii noului an universitar 2020 - 2021:

https://www.ub.ro/

 

DESCHIDEREA NOULUI AN UNIVERSITAR 2020-2021 

Deschiderea anului universitar 2020-2021, la Facultatea de Științe Economice va avea loc în data de 5 octombrie 2020, ora 12.00 pe platforma Teams a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

În contextul generat de SARS-COV-2 deschiderea va consta în întâlniri online cu îndrumătorii de an.

Studenților din anul I - studii de licență și masterat le urăm BINE AȚI VENIT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE A UNIVERSITĂȚII ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU!

Tuturor studenților facultății le dorim UN AN UNIVERSITAR CU REUȘITE PERSONALE ȘI PROFESIONALE ȘI MULTĂ, MULTĂ SĂNĂTATE! 

 

IMPORTANT!!! ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I - ACCES PLATFORMĂ ONLINE

Pentru a avea acces pe platforma online Microsoft Teams a Universității, urmați pașii din tutorialul de mai jos:

TUTORIAL ACCES PLATFORMĂ TEAMS

Vă rugăm să accesați platforma Teams până luni, 05 octombrie 2020, pentru a putea participa la întâlnirea cu îndrumătorii de an de la ora 12.00.

 

ÎNDRUMARUL STUDENTULUI din Universitatea,,Vasile Alecsandri” din Bacău

Pentru un debut mai ușor în viața de student, puteți consulta următorul GHID

 

ALTE INFORMAȚII DE INTERES DESPRE ÎNCEPEREA NOULUI AN UNIVERSITAR

Activitățile didactice (curs/seminar/proiect) se vor desfășura în regim online, pe platforma Microsoft Teams, în intervalul orar 09-19, cu maximum 6-7 ore/zi pentru studenți.

Activitățile didactice la formele de învățământ ID și IFR se vor desfășura conform orarului specific, în regim online.

Îndrumătorii de an vor organiza întâlniri online, cu studenții din anul I, în cadrul cărora li se va prezenta structura Universității și a facultății, regulamentele și măsurile specifice SARS-COV-2 adoptate de către Universitate.

Căminele vor funcționa numai pentru cazarea studenților străini, studenților din centrele de plasamanent și studenților aflați în situații speciale.

Cantina va funcționa în regim de catering, pe bază de precomandă.

Consiliul de administrație și Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău elaborează și aprobă, în mod continuu, regulamente noi și modificări la cele aflate în vigoare pentru a reduce la minimum efectele pandemiei SAR-COV-2, atât asupra sănătății salariaților și studenților, cât și asupra proceselor didactice și de cercetare desfășurate în cadrul Universității.

În acest sens, studenții, cadrele didactice, colaboratorii și toate persoanele interesate sunt rugate să acceseze informațiile de pe site-ul universității (www.ub.ro), platforma Teams, site-ul Ligii studențești și pagina de Facebook a Universității.

 


 

DESPRE FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Învăţământul superior economic a fost lansat în anul 1990 în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, componentă a Universităţii din Bacău (în prezent Universitatea,,Vasile Alecsandri” din Bacău) şi a fost reprezentat de specializarea Marketing.

La momentul actual, programele de studii oferite de Facultatea de Ştiinţe Economice - înfiinţată în anul 2004 - sunt: pentru studii de licenţă: Administrarea afacerilor, Contabilitate şi informatică de gestiune şi Marketing; iar pentru studii universitare de master: Contabilitate, audit şi expertiză contabilă, Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii şi Marketing şi comunicare în afaceri.

Misiunea Facultăţii de Ştiinte Economice este didactică şi de cercetare ştiinţifică.

Conţinutul programelor academice, metodele de predare şi infrastructura facultăţii răspund exigenţelor unui învăţământ academic modern, Facultatea de Ştiinţe Economice fiind o prezenţă activă şi dinamică în sistemul academic naţional şi în viaţa economică şi socială.