DESPRE FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

FSE 5   

      

 

Învăţământul superior economic a fost lansat în anul 1990 în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, componentă a Universităţii din Bacău (în prezent Universitatea,,Vasile Alecsandri” din Bacău) şi a fost reprezentat de specializarea Marketing.

La momentul actual, programele de studii oferite de Facultatea de Ştiinţe Economice - înfiinţată în anul 2004 - sunt: pentru studii de licenţă: Administrarea afacerilor, Contabilitate şi informatică de gestiune şi Marketing; iar pentru studii universitare de master: Contabilitate, audit şi expertiză contabilă, Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii şi Marketing şi comunicare în afaceri.

Misiunea Facultăţii de Ştiinte Economice este didactică şi de cercetare ştiinţifică.

Conţinutul programelor academice, metodele de predare şi infrastructura facultăţii răspund exigenţelor unui învăţământ academic modern, Facultatea de Ştiinţe Economice fiind o prezenţă activă şi dinamică în sistemul academic naţional şi în viaţa economică şi socială.


Chestionar privind gradul de satisfacție al studenților față de serviciile oferite de Universitate


Toți studenții sunt rugați să completeze Chestionarul privind gradul de satisfacție al studenților față de serviciile oferite de Universitate pe durata studiilor efectuate la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
Chestionarul poate fi completat accesând următorul link: https://forms.office.com/r/b6DyRY4KGt,
sau scanând codul QR de mai jos:

cod QR

 

IN MEMORIAM

conferențiar univ. dr. Mircea MUNTEAN

Mircea Muntean

Colectivul Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță, cu regret, trecerea în eternitate a Conf. univ. dr. Mircea Muntean, care a predat în cadrul instituției de învățământ superior de stat, în perioada 1993-2015, fiind un profesor dedicat științelor economice, de care își vor aminti, cu recunoștință și apreciere, colegii, colaboratorii și generațiile de absolvenți ai Facultății de Științe Economice.

Absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 1973, a parcurs toate treptele carierei de economist, începând ca revizor contabil la Corpul Unic de Control Financiar al Consiliului Popular al Județului Bacău, Contabil-șef al unei întreprinderi de comerț, Șef serviciu în cadrul Administrației Financiare Bacău și Director general al Direcție Generale a Finanțelor Publice Bacău, în mai multe rânduri.

Din anul 1993 a început colaborarea cu instituția de învățământ superior, ca lector asociat, iar din 2008, după susținerea tezei de doctorat în economie, ocupă postul de conferențiar univ. dr. în cadrul Departamentului Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară al Facultății de Științe Economice, până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare (2015).

S-a implicat în activitatea de cercetare științifică și a publicat mai multe cărți de specialitate, ca unic autor sau în colaborare, suporturi de curs pentru învățământul tehnic și economic (licență și master) la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, autor și coautor a mai multor articole de specialitate, susținute la diverse conferințe și simpozioane, publicate în diverse reviste de specialitate, granturi și contracte câștigate prin competiție.

În întreaga sa activitate universitară precum și în funcțiile de execuție sau conducere, deținute la nivelul unor companii sau instituții de stat, dascălul și practicianul economist Mircea Muntean a dovedit profesionalism și dăruire pentru tot ceea ce a întreprins, precum și atașament pentru tinerii studenți, lucru confirmat și prin participarea sa, cu numai patru zile înainte de a trece în eternitate, la festivitatea organizată de absolvenții Programului  de studii universitare de licență - Contabilitate și Informatică de Gestiune  din cadrul a Facultății de Științe Economice, promoția 2003.

Conferențiarul univ.dr. Mircea Muntean va rămâne veșnic în amintirea colegilor, colaboratorilor  și absolvenților .

Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște!

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!