FSE 5

INFORMAȚII IMPORTANTE:

 

INFORMAȚII ADMITERE 2020 (ADMITERE ONLINE*)

*Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot prezenta la sediul facultății, unde se pot înscrie online.

Având în vedere situația actuală, regulamentul de admitere va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu.
În anul 2020, se organizează admitere pentru atât pentru programele de studii de licență, cât și de master, în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS.
Regimul taxelor (de admitere, de înmatriculare, de studii etc.) rămâne neschimbat.
Modificările și completările care apar la regulamentul de admitere, aprobate de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, vor fi comunicate prin mijloace electronice.
 
 

 

Ghid privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea semestrului II, a anului universitar 2019 – 2020 și finalizarea studiilor în anul universitar 2019 – 2020, la nivelul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău

 
NOUA STRUCTURĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2019 - 2020 (APROBATĂ 04 MAI 2020)

Au fost aprobate noile structuri ale anului universitar 2019 - 2020 pentru studii de licență și masterat. Aici veți găsi informații despre perioadele de susținere a examenelor, restanțelor și reexaminărilor, din anul curent și din anii anteriori și a examenelor de finalizare a studiilor (licență și disetație).

  • Structură an studii universitare de licenţă PDF

  • Structură an studii universitare de masterat PDF


 

INFORMAȚII PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE ȘI DE FINALIZARE A STUDIILOR, PENTRU ANUL UNIV. 2019 - 2020

  • Ghid desfășurare activități didactice și de finalizare a studiilor la nivelul Universității Vasile Alecsandri din Bacău PDF
  • Completări specifice Facultății de Științe Economice PDF


 
ACTIVITĂȚILE DIDACTICE ȘI ACTIVITĂȚILE DE RELAȚII DIRECTE/CONTACT CU PUBLICUL RĂMÂN SUSPENDATE PE TOATĂ PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

 

Învăţământul superior economic a fost lansat în anul 1990 în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, componentă a Universităţii din Bacău (în prezent Universitatea,,Vasile Alecsandri” din Bacău) şi a fost reprezentat de specializarea Marketing.

La momentul actual, programele de studii oferite de Facultatea de Ştiinţe Economice - înfiinţată în anul 2004 - sunt: pentru studii de licenţă: Administrarea afacerilor, Contabilitate şi informatică de gestiune şi Marketing; iar pentru studii universitare de master: Contabilitate, audit şi expertiză contabilă, Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii şi Marketing şi comunicare în afaceri.

Misiunea Facultăţii de Ştiinte Economice este didactică şi de cercetare ştiinţifică.

Conţinutul programelor academice, metodele de predare şi infrastructura facultăţii răspund exigenţelor unui învăţământ academic modern, Facultatea de Ştiinţe Economice fiind o prezenţă activă şi dinamică în sistemul academic naţional şi în viaţa economică şi socială.