INFORMAŢII UTILE:

NOUA STRUCTURĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2019 - 2020 (APROBATĂ 04 MAI 2020)

Au fost aprobate noile structuri ale anului universitar 2019 - 2020 pentru studii de licență și masterat. Aici veți găsi informații despre perioadele de susținere a examenelor, restanțelor și reexaminărilor, din anul curent și din anii anteriori și a examenelor de finalizare a studiilor (licență și disetație).

  • Structură an studii universitare de licenţă PDF

  • Structură an studii universitare de masterat PDF

 

INFORMAȚII PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE ȘI DE FINALIZARE A STUDIILOR, PENTRU ANUL UNIV. 2019 - 2020
  • Ghid desfășurare activități didactice și de finalizare a studiilor la nivelul Universității Vasile Alecsandri din Bacău PDF
  • Completări specifice Facultății de Științe Economice PDF
 
STUDIU NAȚIONAL ASUPRA GRADULUI DE SATISFACȚIE A STUDENȚILOR PRIVIND CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR. CHESTIONARUL NAȚIONAL STUDENȚESC (CNS) 

 

BURSE:

   Burse de merit, de performanţă, speciale şi sociale
   
     Alte burse:

 

INFORMAȚII MOBILITĂȚI ERASMUS+, AN UNIVERSITAR 2020-2021

 

SESIUNI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI:

  • Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești ECOSTUDENT - Ediția a XIV-a, Târgu Jiu, 2-3 aprilie 2020
            - Invitație participare 
 
  • Economia contemporană şi realităţile româneşti, Bacău, 23 - 24 mai 2019
            - Reguli tehnoredactare
            - Template lucrare

 

OPORTUNITĂŢI:

  • STAGII DE PLASAMENT ERASMUS+ SEVILLA (SPANIA)

            Detalii: https://www.oneco-internships.org/

 

CERCURI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI:

  • Fiscalitatea în sprijinul întreprinzătorului – o provocare pentru profesionistul contabil PDF
  • Cercetări de marketing PDF