AN UNIVERSITAR 2020-2021 - INFORMAȚII IMPORTANTE 

 

IMPORTANT: Ghid privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea semestrului II a anului universitar 2020 – 2021 și finalizarea studiilor în anul universitar 2020 – 2021

 

ANUNȚURI:

 • SELECȚIE STUDENȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI DE COLABORARE CU UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE APLICATE VAN HALL LARENSTEIN DIN OLANDA. Delatii regăsiți aici.

 

SESIUNI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI:

 • Economia contemporană şi realităţile româneşti, Bacău, 27 - 28 mai 2021
            - Afiș sesiune 
            - Program
            - Reguli tehnoredactare
            - Template lucrare

 

BURSE:

Burse de ajutor ocazional 

 

Burse de merit, de performanţă, speciale şi sociale - semestrul II, an univ. 2020-2021
   
     Alte burse:

 

INFORMAȚII PRIVIND DREPTUL LA GRATUITATE PENTRU TRANSPORTUL FEROVIAR 

 

INFORMAȚII ACCES PLATFORMĂ ONLINE

Pentru a avea acces pe platforma online Microsoft Teams a Universității, urmați pașii din tutorialul de mai jos:

TUTORIAL ACCES PLATFORMĂ TEAMS

 

ALTE INFORMAȚII DE INTERES

Activitățile didactice (curs/seminar/proiect) se vor desfășura în regim online, pe platforma Microsoft Teams, în intervalul orar 09-19, cu maximum 6-7 ore/zi pentru studenți.

Activitățile didactice la formele de învățământ ID și IFR se vor desfășura conform orarului specific, în regim online.

Îndrumătorii de an vor organiza întâlniri online, cu studenții din anul I, în cadrul cărora li se va prezenta structura Universității și a facultății, regulamentele și măsurile specifice SARS-COV-2 adoptate de către Universitate.

Căminele vor funcționa numai pentru cazarea studenților străini, studenților din centrele de plasamanent și studenților aflați în situații speciale.

Cantina va funcționa în regim de catering, pe bază de precomandă.

Consiliul de administrație și Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău elaborează și aprobă, în mod continuu, regulamente noi și modificări la cele aflate în vigoare pentru a reduce la minimum efectele pandemiei SAR-COV-2, atât asupra sănătății salariaților și studenților, cât și asupra proceselor didactice și de cercetare desfășurate în cadrul Universității.

În acest sens, studenții, cadrele didactice, colaboratorii și toate persoanele interesate sunt rugate să acceseze informațiile de pe site-ul universității (www.ub.ro), platforma Teams, site-ul Ligii studențești și pagina de Facebook a Universității.

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați  ÎNDRUMARUL STUDENTULUI din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău

 

ÎNDRUMĂTORI DE ANI, PE PROGRAME DE STUDII: PDF

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII II ȘI III:

Studii universitare de LICENŢĂ - Fișa de înscrirere anuală și Actul adițional
 • Administrarea afacerilor - IF                                   ANUL II       ANUL III
 • Contabilitate şi informatică de gestiune - IF           ANUL II       ANUL III
 • Marketing - IF                                                         ANUL II       ANUL III
 • Contabilitate şi informatică de gestiune - IFR        ANUL II       ANUL III
 • Marketing - ID                                                        ANUL II       ANUL III

Studii universitare de MASTERAT  - Fișa de înscriere anuală și Actul adițional

 • Contabilitate, audit şi informatică de gestiune                           ANUL  II
 • Marketing şi comunicare în afaceri                                            ANUL  II               
 • Managementul si administrarea afacerilor mici si mijlocii          ANUL  II

  

STRUCTURĂ AN UNIVERSITAR 2020 - 2021 

 • Structură an studii universitare de licenţă PDF

 • Structură an studii universitare de masterat PDF

 

INFORMAȚII MOBILITĂȚI ERASMUS+, AN UNIVERSITAR 2020-2021

 

SESIUNI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI:

 • Economia contemporană şi realităţile româneşti, Bacău
            - Program
            - Afiș sesiune 
            - Reguli tehnoredactare
            - Template lucrare

 

OPORTUNITĂŢI:

 • STAGII DE PLASAMENT ERASMUS+ SEVILLA (SPANIA)

            Detalii: https://www.oneco-internships.org/

 

CERCURI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI:

 • Fiscalitatea în sprijinul întreprinzătorului – o provocare pentru profesionistul contabil PDF
 • Cercetări de marketing PDF