AN UNIVERSITAR 2020-2021 - INFORMAȚII IMPORTANTE 

BURSE:

Burse de merit, de performanţă, speciale şi sociale
   
     Alte burse:

 

INFORMAȚII PRIVIND DREPTUL LA GRATUITATE PENTRU TRANSPORTUL FEROVIAR 

 

ÎNDRUMĂTORI DE ANI, PE PROGRAME DE STUDII: PDF

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII II ȘI III:

Studii universitare de LICENŢĂ - Fișa de înscrirere anuală și Actul adițional
 • Administrarea afacerilor - IF                                   ANUL II       ANUL III
 • Contabilitate şi informatică de gestiune - IF           ANUL II       ANUL III
 • Marketing - IF                                                         ANUL II       ANUL III
 • Contabilitate şi informatică de gestiune - IFR        ANUL II       ANUL III
 • Marketing - ID                                                        ANUL II       ANUL III

Studii universitare de MASTERAT  - Fișa de înscriere anuală și Actul adițional

 • Contabilitate, audit şi informatică de gestiune                           ANUL  II
 • Marketing şi comunicare în afaceri                                            ANUL  II               
 • Managementul si administrarea afacerilor mici si mijlocii          ANUL  II

 

ÎNDRUMARUL STUDENTULUI din Universitatea,,Vasile Alecsandri” din Bacău

Pentru un debut mai ușor în viața de student, răsfoiește următorul GHID

 

STRUCTURĂ AN UNIVERSITAR 2020 - 2021 

 • Structură an studii universitare de licenţă PDF

 • Structură an studii universitare de masterat PDF

 

INFORMAȚII MOBILITĂȚI ERASMUS+, AN UNIVERSITAR 2020-2021

 

SESIUNI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI:

 • Economia contemporană şi realităţile româneşti, Bacău
            - Program
            - Afiș sesiune 
            - Reguli tehnoredactare
            - Template lucrare

 

OPORTUNITĂŢI:

 • STAGII DE PLASAMENT ERASMUS+ SEVILLA (SPANIA)

            Detalii: https://www.oneco-internships.org/

 

CERCURI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI:

 • Fiscalitatea în sprijinul întreprinzătorului – o provocare pentru profesionistul contabil PDF
 • Cercetări de marketing PDF