GHID DE STUDII

(studii de LICENȚĂ și MASTERAT)

 
1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STUDENTULUI

De asemenea, informații relevante sunt stipulate și în Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de licenţă și Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea profesională a studenților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de master.

 
2. DISCIPLINE DE STUDIU
 • Programe de studii de LICENȚĂ
          - Administrarea afacerilor
          - Marketing
 • Programe de studii de MASTERAT
 
 
3. SERVICII PUSE LA DISPOZIȚIE DE UNIVERSITATE
3.1 Servicii de consiliere profesională
Aceste servicii sunt oferite de Departamentul de Consiliere Profesională (D.C.P.) din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Misiunea D.C.P. este de a consilia şi sprijini absolvenţii de liceu, studenţii şi absolvenţii de studii superioare în dezvoltarea unor cariere de succes.

Detalii găsiți pe: http://www.ub.ro/academic/dcp/despre-dcp

3.2. Servicii de cazare

Facultatea de Ştiinţe Economice asigură cazarea studenţilor în căminele studenţeşti aflate în proprietatea, administrarea sau folosinţa Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău dispune de patru cămine studenţeşti, cu o capacitate totală de cazare de 724 locuri pentru anul universitar 2023 - 2024:

 • Cămin nr. 1 – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de cazare de 240 locuri, la norma sanitară de 4 locuri în cameră, cu grup sanitar comun;
 • Cămin nr. 2 – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de cazare de 256 locuri, la norma sanitară de 4 locuri în cameră, cu grup sanitar comun;
 • Cămin nr. 3 – strada Spiru Haret, nr. 8 – cu o capacitate de cazare de 228 locuri, la norma sanitară de 3 locuri în cameră, cu grup sanitar propriu;
 • Cămin nr. 4 – strada Violetelor, nr. 9A – pentru studenții străini NonUE, la norma sanitară de 3 locuri în cameră, cu baie şi grup sanitar propriu.
Tarifele de cazare sunt disponibile aici.
Cazarea în căminele studenţeşti se face la începutul fiecărui an universitar, pe bază de cerere nominală, depusă la Serviciul Social, pentru toţi studenţii, cu excepţia celor admişi în anul I (licenţă, master) care depun cererea la secretariatul facultăţii. Dreptul de cazare se acordă studenţilor fără taxă, înmatriculaţi la învăţământul cu frecvenţă, care nu au domiciliul stabil în municipiul Bacău, în conformitate cu Regulament de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
 
3.3. Posibilităţi de servire a mesei în campusul universitar
Studenţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pot să servească masa la Cantina Studențească. Acesta este situată pe strada Mărăşeşti, nr. 157 și are o capacitate de 400 locuri/ serie.
Cantina este deschisă de luni până vineri, iar orele de vârf sunt la prânz, între 12:00 – 14:00.
 
3.4. Servicii de informare şi documentare
Serviciile de informare şi documentare sunt asigurate de Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, situată pe strada Spiru Haret, Nr. 8, Bacău.
Biblioteca dispune de o sală de conferinţe, spaţii de lectură cu acces liber la rafturile de publicaţii, spaţii de studiu dotate cu calculatoare şi cu acces la internet.
Patrimoniul documentar al Bibliotecii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău cuprinde: cărţi, publicaţii seriale, documente audiovizuale, documente cartografice, documente electronice şi alte categorii de documente.
Catalogul bibliotecii precum și alte informații de interes sunt disponibile la adresa: https://www.ub.ro/biblioteca
 
3.5. Servicii de copiere, editare, multiplicare

Pentru imprimarea, legarea şi copertarea lucrărilor de finalizare a studiilor, studenţilor facultăţii le stă la dispoziţie Centrul de multiplicare, care funcţionează pe lângă Editura „Alma Mater” a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Tarifele pentru serviciile de multiplicare sunt disponibile pe: https://www.ub.ro/serviciul-de-multiplicare

 

3.6. Alte servicii și facilități

Pe site-ul universității în secțiunea "Studenți": https://www.ub.ro/studenti, sunt disponibile informații actuale cu privire la alte servicii și facilități la care studenții Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău au acces.

 
4. TAXE DE STUDII

Facultatea de Științe Economice aplică următoarele taxe de studii pentru anul universitar 2023-2024:

 • Taxe de studii universitare de LICENȚĂ:
             Anul I (IF): 3000 lei/an, Anii II și III (IF): 2800 lei/an
             Anul I (ID, IFR): 3000 lei/an, Anii II și III (ID, IFR): 2600 lei/an
             Studenţii non-UE (IF): 2200 Euro/an;
             Studenţii non-UE (IFR și ID): 660 Euro/an.
 • Taxe de studii universitare de MASTERAT:
             Anii I și II (IF): 3000 lei/an; 
             Studenţii non-UE (IF): 2200 Euro/an.
 
Sunt incluse în taxele de studii:
 • IF: condițiile materiale și logistice de derulare a activității didactice conform planurilor de învățământ și regulamentelor proprii.

 • ID, IFR: condițiile materiale și logistice de derulare a activității didactice conform planurilor de învățământ și regulamentelor proprii, materialele didactice (manuale de studiu, ghiduri, caiete de lucrări etc.) în format electronic şi/sau tipărit; accesul nelimitat la platformele de învăţământ specifice ID/IFR.

Studentul poate susţine examen la o disciplină de două ori (la datele programate) în contul taxei de studii. Următoarele examene la respectiva disciplină se susţin cu taxă.
 
Taxele de studii precum și alte categorii de taxe, aplicabile pentru anul universitar 2023-2024 sunt precizate în documentul  Taxe aplicabile pentru anul universitar 2023-2024.
 
Detalii pentru plata taxelor:

 

Pentru a vizualiza modalitățile de plată a taxelor accesați: https://www.ub.ro/modalitati-de-plata-a-taxelor
 
5. BAZA MATERIALĂ

Facultatea de Ştiinţe Economice are sediul în Corpul C al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, situat în municipiul Bacău, Strada Spiru Haret nr. 8.

Spații destinate activităților didactice:
Pentru desfășurarea activității didactice, facultatea dispune de:
 • 3 săli de curs, cu un număr mediu de locuri de 115;
 • 4 săli de seminar, cu un număr mediu de locuri de 28;
 • 4 laboratoare, cu un număr mediu de 26 locuri.
Sălile de curs și seminar, precum și laboratoarele sunt dotate, după caz, cu videoproiectoare, tablă electronică interactivă, calculatoare.
 
6. ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI
Liga Studențească este o organizație nonguvernamentală și nonprofit, ce urmărește interesele studenților băcăuani.
Liga Studențească iși propune să impulsioneze studenții din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău să se implice în viața studențească, să desfășoare proiecte sau activități specifice, să realizeze o punte de comunicare între studenții din Bacău și studenții din alte centre universitare.
Informaţii suplimentare găsiti la adresa: http://ligastudenteasca.ro/
 
7. BURSE

Studenţii Facultăţii de Științe Economice pot beneficia de mai multe categorii de burse în conformitate cu precizările din Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii de la învățământul cu frecvență

 
8. MOBILITĂȚI ERASMUS+
Programul Erasmus+ cuprinde mai multe tipuri de mobilități între universităţile europene partenere, precum și cu universități din țări din afara spațiului comunitar.
Pentru studenți există:
 • mobilități de studiu 
 • mobilități de plasament.

Informaţii suplimentare despre programul Erasmus+ pot fi obținute de la Biroul de Relații Internaționale și Programe Comunitare al Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău (https://www.ub.ro/international)

Pentru a vizualiza universitățile partenere ale Facultății de Științe Economice accesați: http://www.ub.ro/fsec/relatii-internationale
 
9. ALTE INFORMAȚII
În secțiunea "Studenți" de pe site-ul Facultății de Științe Economice (http://www.ub.ro/fsec/studenti) găsiți și alte informații despre diverse aspecte de interes, precum: orare, planificări ale examenelor, finalizare studii, invitații la diverse manifestări etc.
Regulamentele şi alte documente de interes aplicabile la nivel de universitate le puteți accesa la adresa: https://www.ub.ro/regulamente-de-organizare-si-functionare, iar cele proprii Facultății de Științe Economice, la adresa: http://www.ub.ro/fsec/documente

Accesează ÎNDRUMARUL STUDENTULUI UVAB pentru alte informații relevante.

Informații suplimentare pentru studenții de la învățământul la distanță (ID) sau cu frecvență redusă (IFR) se găsesc în GHIDUL STUDENTULUI IDIFR