Activitatea de cercetare a membrilor Facultăţii de Ştiinţe Economice se concretizează în: granturi şi contracte de cercetare, articole publicate în reviste, anale ale universităţilor sau volume ale manifestărilor ştiinţifice, participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale sau naţionale, cărţi şi cursuri universitare etc.
 
Centre de cercetare
 
Publicaţii Ştiinţifice
 
Manifestări Ştiinţifice:
  • Conference on "Contemporary Economy and Romanian Realities" (CERR), 2023
              
              Manifestări anterioare:               
               - Program conferinţă CERR 2023 PDF
               - Program conferinţă CERR 2022 PDF
               - Program conferinţă CERR 2021 PDF
               - Program conferinţă CERR 2020 PDF
               - Program conferinţă CERR 2019 PDF
               - Program conferinţă CERR 2018 PDF
               - Program conferinţă CERR 2017  PDF
               - Program conferinţă CERR 2016  PDF
               - Program conferinţă CERR 2014  PDF
               - Program conferinţă CERR 2013  PDF
               - Program conferinţă CERR 2012  PDF
 

Rapoarte anuale privind activitatea de cercetare:


Planuri anuale de cercetare: