MARKETING - studii de licenţă 

 
Durata studiilor: 6 semestre (3 ani).

Forma de învăţământ:
  • Învăţământ cu frecvenţă (IF)
  • Învăţământ la Distanţă (ID).

Diploma obţinută după absolvire: (forma de învăţământ ZI şi ID): Diplomă LICENŢĂ în Ştiinţe Economice, domeniul Marketing, specializarea Marketing.

Stadiul acreditării:
  • Învăţământ cu frecvenţă (IF) - Acreditat, calificativ "Încredere"
  • Învăţământ la Distanţă (ID) - Acreditat, calificativ "Încredere"

 

Structura anilor de studii - IF şi ID (începând cu anul universitar 2023-2024)

Anul I

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Microeconomie 6 E 1
2. Informatică 4 E  1
3. Dreptul afacerilor 4 E  1
4. Matematică aplicată în economie 4 E  1
5. Contabilitate 5 E  1
6. Limba străină - En/Fr (1) 1 V  1
7. Management 6 E  1
8. Educaţie fizică 1 V  1
9. Psihologia educației (facultativ) 5 E  1
10. Statistică 7 E  2
11. Finanţe 5 E  2
12. Macroeconomie 6 E  2
13. Mediul de afaceri european 4 E  2
14. Marketing 7 E  2
15. Limba străină - En/Fr (2) 1 V  2
16. Educaţie fizică (2) 1 V  2
17. Pedagogie (facultativ) 5 E  2
 

Anul II

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Tehnici promoţionale 5 E 3
2. Marketing direct 5 E 3
3. Econometrie 6 E 3
4. Comportamentul consumatorului 5 E 3
5. Etica în afaceri 2 E 3
6. Limba străină - En/Fr (3) 2 V 3
7. Siguranța și protecția utilizatorilor în mediul digital 1 C 3
8. Marketing şi dezvoltare durabilă (opţional 1) / Comerț internațional (opţional 1) 4 V 3
9. Pedagogie (Teoria și metodologia instruirii+Teoria și metodologia evaluării) (facultativ) 5 E 3
10. Relaţii publice 5 E 4
11. Marketingul serviciilor 5 E 4
12. Business to business marketing 5 E 4
13. Managementul resurselor umane 3 E 4
14. Limba străină - En/Fr (4) 2 V 4
15. Marketingul micilor afaceri 3 E 4
16. Marketing agroalimentar (opţional 2) / Marketingul turistic (opţional 2) 4 V 4
17. Protecția consumatorilor (facultativ) 4 V 4
18. Design și estetica mărfurilor (facultativ) 4 V 4
19. Limba străină II  - En/Fr (1) (facultativ) 4 V 4
20. Practică (30 ore x 3 săptămâni) 3 C 4
21. Educaţie fizică 1 V 4
22. Didactica specializării (facultativ) 5 E 4
 

 Anul III

Nr.
crt.
Disciplina Nr. credite Forma de examinare* Semestrul
1. Cercetări de marketing 5 E 5
2. Marketing strategic 5 E 5
3. Cybermarketing 4 E 5
4. Inițiere în antreprenoriat 4 E 5
5. Marketing internaţional 5 E 5
6. Proiecte de marketing 3 V 5
7. Simulări de marketing (opţional 3) / Managementul produsului și al brandului (opţional 3) 4 V 5
8. Mărfuri nealimentare și securitatea utilizatorilor (facultativ) 2 V 5
9. Mărfuri alimentare și securitatea consumatorilor (facultativ) 2 V 5
10. Limba străină II - En/Fr (2) (facultativ) 2 V 5
11. Instruire asistată de calculator (facultativ) 2 C 5
12. Practică pedagogică în înv. preuniversitar obligatoriu (facultativ) 3 C 5
13. Dezvoltarea competențelor socioemoționale (facultativ) 4 E 5
14. Marketing social-politic 4 E 6
15.
Managementul relaţiilor cu clienţii
4
E
6
16. Managementul marketingului 3 E 6
17. Tehnici de vânzare 4 E 6
18. Analiza informaţiilor utilizând SPSS 4 V 6
19. Programe aplicative de marketing (opţional 4) / Managementul IMM-urilor (opţional 4) 4 E 6
20. Baze de date pentru marketing (opţional 5) / Preţuri şi concurenţă (opţional 5) 4 V 6
21. Cercetări pentru elaborarea lucrării de licenţă (2 săptămâni x 30 ore = 60 ore)  3 V 6
22. Managementul clasei de elevi (facultativ) 3 E 6
23. Practică pedagogică în înv.preuniversitar obligatoriu (facultativ) 2 C 6

 *E - examen, V-verificare, C-colocviu

Rezumatele fișelor disciplinelor, pentru anul universitar 2021-2022:

  • Învăţământ cu frecvenţă (IF):

           Anul I PDF;        Anul II PDF;        Anul III PDF.

  • Învăţământ la Distanţă (ID):

           Anul I PDF;       Anul II PDF;        Anul III PDF.

 

Coordonator program Învăţământ Frecvenţă: Director Departament Marketing și Management, lector univ. dr.Oana Ancuța STÂNGACIU

Coordonator program Învăţământ la Distanţă: Lector univ. dr. Luminița ZAIȚ