PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT:

La studiile universitare de licenţă (3 ani) Facultatea de Ştiinţe economice pregăteşte studenţi în domeniile:

  • Administrarea Afacerilor, programul de studii Administrarea afacerilor (învăţământ cu frecvenţă)
  • Contabilitate, programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ frecvenţă redusă)
  • Marketing, programul de studii Marketing (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă).

 

 La studiile universitare de masterat (2 ani) sunt pregătiţi masteranzi în domeniile:

 

La studiile postuniversitare, oferta facultății cuprinde următoarele programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă (aflate în proces de autorizare):